Norge har signert brexit-avtale med Storbritannia

Norge har undertegnet en avtale med Storbritannia, som en følge av Storbritannia går ut av EU og EØS.

UNDERTEGNET: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide signerer avtalen mellom Norge og Storbritannia som gjelder etter at Storbritannia går ut av EU.  Foto: Trude Måseide, UD
Makro

– Norge og Storbritannia er viktige land for hverandre. Vår historie og vårt samarbeid går langt tilbake. De viktigste oppgavene for regjeringen i arbeidet med brexit er å sikre et fortsatt velfungerende EØS-samarbeid og videreføre vårt nære og gode samarbeid med Storbritannia, sier statsminister Erna Solberg i pressemeldingen

Ut 31. januar

Britene går ut av EU og EØS 31. januar. Men det blir ingen endringer i forholdet mellom Storbritannia og Norge før overgangsperioden, som varer til 31. desember, er over, og Brexit endrer ikke Noregs forhold til EU, opplyses det. 

– Når Storbritannia først skal forlate EU og EØS, er det til vår fordel at det skjer med en avtale. Jeg er trygg på at den avtalen vi har signert i dag ivaretar norske interesser, og norske borgere, på en god måte, sier Solberg.

Signert i London

Norge har sammen med Island og Liechtenstein jobbet frem en egen avtale med Storbritannia. Avtalen ble signert av utenriksminister Ine Eriksen Søreide i London tirsdag. 

– Norge og Storbritannia har en felles interesse i å ivareta det nære og gode forholdet mellom landene våre. Avtalen vi har signert i dag sikrer at norske borgere som har opparbeidede rettigheter i Storbritannia vil beholde disse, også etter overgangsperiodens utløp. Det samme vil gjelde for britiske borgere i EØS/EFTA-landene, inkludert i Norge. Det har hele tiden vært en norsk-britisk interesse at nordmenn som har valgt å bosette seg i Storbritannia, og briter som har valgt å bosette seg i Norge, skal kunne fortsette sine liv som før, også etter brexit, sier  Søreide.

brexit
Nyheter
Politikk
Makro
Børs