Sanner vil ha kutt i formuesskatten

– Eierbeskatningen er fortsatt for høy i Norge, sier finansminister Jan Tore Sanner. Han er mindre villig til å vurdere person- og bedriftsskatten.

Publisert 28. jan. 2020 kl. 19.30
Oppdatert 30. jan. 2020 klokken 14.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 421 ord
Kutter videre: Finansminister Jan Tore Sanner (H) går langt i å love videre kutt i formuesskatten, men rører neppe selskapsskatten. Foto: Are Haram

– Vi har uthuling av skattegrunnlaget på bedrifter, sammen med demografiutfordringene og fallende oljeinntekter om ikke lenge. Hvor lenge ser du for deg at Høyre og regjeringen vil ha skattelette som et av de fremste virkemidlene?

– Det er viktig å holde skattenivået nede. Et høyere skatte- og avgiftsnivå vil kunne gå ut over jobbskapingen og verdiskapningen i Norge. Når vi har satt skatter og avgifter ned, så er det for å fremme investeringer, sier Jan Tore Sanner (H) under hans første offentlige opptreden som finansminister.

– Men det er helt riktig at vi har betydelige utfordringer, ved at oljeinntektene etter hvert vil gå ned og ved at demografikostnadene vil gå opp, medgir han.

– Jeg mener den viktigste strategien er å få opp sysselsettingen, slik at flere deltar, sier Sanner, og viser blant annet til at hver fjerde dropper ut av videregående skole.

– Fortsatt for høy

– Men er svaret ditt at vi snart er på et skattenivå som er gunstig nok, eller vil videre skattelettelser også være en del av medisinen i 2030, 2040 og 2050?

– Det må vi vurdere hvert fjerde år. Nå er vi en ny programprosess, sier Sanner under Samfunnsøkonomenes valutaseminar på Voksenåsen tirsdag.

– Jeg mener fortsatt at eierbeskatningen i Norge er for høy. Det er en urettferdighet at norske eiere betaler høyere skatt enn en utenlandsk eier, så det er fortsatt nødvendig å gjøre noe med eierbeskatningen, understreker han.

– Når det gjelder selskapsskatten, så er den nå på konkurransedyktig nivå.

Nøler med personskatt

Under seminaret ble Sanner utfordret av professor Annette Alstadsæter ved NMBU om det ikke er på tide å se bedriftbeskatningen og personbeskatningen under ett. Alstadsæter var medlem i Scheel-utvalget, som i 2014 la grunnlaget for at selskapsskatten siden er kuttet fra 28 til 22 prosent.

– Vi trenger et nytt Scheel-utvalg, sa Alstadsæter, og etterlyste finansministerens vilje til å se personbeskatningen i sammenheng med selskapsskatten:

– Det er et gap mellom de to skattenivåene.

– Viktig for inntektene

Sanner åpnet ikke døren veldig for en ny skattereform, og vil helst fullføre en internasjonal felles jobb på selskapsskatten først:

– På ett eller annet tidspunkt blir det nødvendig å se disse skattene i sammenheng, men vi må få prinsippene for bedriftsbeskatningen på plass først, svarte han, og viste til det pågående arbeidet i regi av blant andre OECD for å kunne skattlegge internasjonale teknologiselskaper mer effektivt.

– Det er viktig at vi må sikre at de multinasjonale teknologiselskapene faktisk betaler skatt. Det er viktig for inntektene til fellesskapet, det er viktig i konkurransen med de tradisjonelle norske selskapene og det er viktig ut fra et rettferdighetshensyn.