Tror på markant kronestyrking

Når bare coronaviruset kommer under kontroll, vil kronen styrke seg mye, tror Nordea Markets.

Sterkere igjen: Valutastrateg Joachim Bernhardsen og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets tror roligere tider internasjonalt vil trekke kronekursen opp.  Foto: Are Haram
Makro

Når analytikere forsøker seg på kronekursprognoser, tar de ofte utgangspunkt i rentedifferansen, oljeprisen og andre kronespesifikke faktorer som måtte være i vinden. Dette er ikke særlig fruktbart, mener valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Etter styrking i november og desember, har kronen svekket seg igjen. Med uroen rundt coronaviruset kan det fortsette på kort sikt, tror han.

– Poenget er at risiko er dårlig for norske kroner. Kronen drives lite av kronespesifikke faktorer, men handler i nesten perfekt takt med australske, kanadiske og newzealandske dollar. Dette er også råvare- og risikosensitive valutaer.

Ikke som svenskene

– Ofte omtaler særlig utenlandske aktører norske og svenske kroner som omtrent det samme. Er korrelasjonen mellom norske kroner og de små dollarene sterkere enn mellom norske og svenske kroner?

– Det er tett korrelasjon også mellom norske og svenske kroner, men det er enda større korrelasjon med de andre råvarevalutaene, sier Bernhardsen, som viser til perioder med store bevegelser mellom norske og svenske kroner.

Samtidig medgir Bernhardsen at det er vel så fornuftig å skille mellom små og store valutaer, som mellom råvarevalutaer og de øvrige.

Sterkere globalt

– For at vi skal få en sterkere krone, må det globale bildet styrkes. Vi ser at internasjonale PMI-er ser ut til å ha passert bunnen, og har tro på et sterkere internasjonalt bilde. Det tilsier at kronen går mot 9,60 mot euro i løpet av året, og styrker seg enda mer mot dollar, når bare corona-historien er over.

Norsk økonomi


201920202021
Privat konsum1,62,22,2
Offentlig konsum2,71,81,6
Oljeinvesteringer14,03,0−5,0
BNP1,92,21,7
Fastlands-BNP2,51,81,6
Ledighet3,73,53,5
Inflasjon2,21,81,9
Kjerneinflasjon2,22,11,9
Styringsrenten1,51,51,5

Prosent, prosentvis vekst. Kilde: Nordea Markets.

Bernhardsen peker på at tilsvarende influensa-epidemier normalt har vært under kontroll i løpet av ett kvartal eller to.

– For investeringer er usikkerhet og overraskelser viktigere enn toll-tariffer, sier sjeføkonom Kjetil Olsen.

– Med færre nye, negative overraskelser er vi forsiktige optimister for global økonomi.

Forbi 8 kroner

Nordea Markets’ prognoser viser at det ikke hindrer svak BNP-vekst globalt i år. Både USA, eurosonen, Kina, Japan og Storbritannia ventes å bremse ytterligere. I 2021 kommer USA og eurosonen litt tilbake, men global vekst løftes mer av oppsvinget for fremvoksende økonomier.

Nordea Markets tror kronen styrker seg til 8,35 mot dollar i løpet av året, og så videre til 7,79 i 2021. Mot euro ventes styrkingen å bli mer forsiktig, slik at kursen fortsatt er 9,50 ved utløpet av 2021.

kronekursen
rente
valutakurs
nordea markets
joachim bernhardsen
kjetil olsen
Nyheter
Makro