Lønnsveksten regner bort

Fallet i strømprisene vil trekke inflasjonen mye ned. – Om det gir lønnsvekst under 3 prosent, kan vi få rentekutt, tror Kjetil Olsen.

Lavere inflasjon: Uten renteøkninger og med synkende inflasjon, ligger det an til romsligere økonomi for husholdningene, tror sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Foto: Are Haram
Makro

Norske arbeidstagere vil nesten uansett få bra utvikling i kjøpekraften i år, tror Nordea Markets. De foregående årene har først uventet høy inflasjon, og så Norges Banks rentehevinger gjort innhugg i husholdningenes budsjetter.

I år vil inflasjonen falle mye. Norges Bank venter at inflasjonen havner på 2,2 prosent. Etter dette anslaget, fra tidlig i desember 2019, har strømprisene stupt. Det alene er grunnen til at Nordea Markets tror inflasjonen synker til 1,8 prosent i år.

– Og skulle vi laget inflasjonsprognosen basert på spot- og terminprisene på strøm akkurat nå, ville vi havnet på 1,7 prosent, anslår sjeføkonom Kjetil Olsen.

Vil prege lønnsoppgjøret

– Dette vil i noen grad slå inn i TBUs inflasjonsanslag for i år, tror han.

Inflasjonsanslaget fra Teknisk beregningsutvalg danner mye av grunnlaget for årets lønnsoppgjør, og brukes av alle parter som «fasit» på årets inflasjon.

– Om inflasjonen blir tilstrekkelig lav, og bidrar til en lønnsvekst under 3 prosent, kan det til og med bli snakk om et rentekutt, tror Olsen.

Nordea Markets' anslag nå er likevel en lønnsvekst på 3,4 prosent, akkurat som i fjor.

inflasjon
kjerneinflasjonen
lønnsvekst
lønnsoppgjøret
nordea markets
tbu
kjetil olsen
Nyheter
Makro