Detaljhandelen faller mer enn ventet

Detaljhandelen nådde et toppunkt i midten av 2019. Siden da har pilene pekt nedover.

Publisert 30. jan. 2020 kl. 08.04
Oppdatert 30. jan. 2020 klokken 08.13
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 310 ord
HANDEL: Norsk detaljhandel falt i desember fire ganger så mye som ventet. Foto: connel / Shutterstock / NTB scanpix

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 2,0 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en vekst på 1,0 prosent fra oktober til november.

Ifølge TDN Direkt var det ventet et fall på 0,5 prosent.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå ifølge SSB at detaljhandelen nådde et toppunkt i midten av 2019. I siste halvår har indeksen falt.

«Det sesongjusterte omsetningsvolumet til dagligvarebutikker var uendret fra november til desember i 2019, mens det var en liten vekst i netthandel. For de fleste andre næringer var det nedgang i denne perioden. Byggevarer og møbler var blant næringene som bidro til nedgangen denne måneden. Det samme gjaldt salg av sportsutstyr og fritidsbåter, samt klesbutikker og elektronikk», heter det i meldingen.

SSB påpeker at det har vært en viss vridning av julehandelen fra desember til november i de senere årene, blant annet som følge av store handledager som Black Friday og økt netthandel. Det betyr at det kan være fornuftig å se november og desember i sammenheng når man skal vurdere julehandelen

Varekonsum

Husholdningenes varekonsum falt 2,3 prosent fra november til desember, viser sesongjusterte tall.

Varer som klær og sko, samt møbler, var med på å trekke ned varekonsumet.

«Samlet falt konsumet av andre varer 4,2 prosent og trakk varekonsumet ned 1,8 prosentpoeng. Også elektrisitetskonsumet sank og bidro til å trekke ned varekonsumet», skriver SSB.

I desember 2019 bestod varekonsumet av 31 prosent mat- og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 13 prosent kjøp og drift av biler og 46 prosent andre varer.

«Det må understrekes at det er en viss usikkerhet knyttet til utviklingen i varekonsumet. Dette skyldes at de første anslagene på utviklingen i varekonsumet baserer seg på utviklingen i innenlandsk detaljomsetning. Informasjon om netthandel fra utlandet er foreløpig er mangelfull, og innarbeides så snart den er tilgjengelig», skriver SSB, som påpeker at dersom netthandelen fra utlandet øker mer enn handelen i Norge vil konsumveksten være noe undervurdert.