Varsler mulig kutt snart

Pundet styrker seg på uventet tøff rentebeskjed. Men Bank of England hinter fortsatt om mulig rentekutt.

Nestemann: Mark Carney holdt renten i ro ved sitt siste møte som Bank of England-sjef. Neste gang er det opp til Andrew Bailey (t.h.). Foto: NTB Scanpix
Makro

De siste ukene har fire av de ni medlemmene av Monetary Policy Committee (MPC) i Bank of England hintet om rentekutt ved rentemøtet torsdag. I markedet har det vært priset inn opptil 70 prosent sannsynlighet for et kutt, før sannsynligheten de siste dagene har ligget nær 50 prosent.

Det var ingen stor bombe at sentralbanken valgte å holde styringsrenten («Bank Rate») uendret på 0,75 prosent ved Mark Carneys siste møte som sentralbanksjef. Overraskelsen var at bare to av de ni faktisk stemte for et rentekutt nå.

Dette, at et rentekutt altså var langt unna, fikk pundet til umiddelbart å styrke seg med rundt 0,5 prosent mot dollar og euro.

Mot norske kroner gikk kursen 10 øre til 12,08.

Kutter kanskje likevel

MPC holder samtidig døren på gløtt for et rentekutt om utviklingen igjen viser seg svakere enn ventet.

I sine prognoser baserer Bank of England seg på markedets renteforventninger. Disse tilsier et rentekutt i løpet av året.

Med denne økte pengepolitiske stimulansen, og med tegn til global bedring, mindre Brexit-usikkerhet og økt finanspolitisk stimulans i Storbritannia, vil årets vekst bli så svak som 0,4 prosent.

Også for de kommende årene er vekstprognosene senket med 0,3 prosentpoeng.

Selv med et rentekutt og økt internasjonal drahjelp, vil inflasjonen først nå målet på 2,0 prosent i 2022, tror Bank of England.

Ille med uendret

Hvis utviklingen blir svakere enn dette, varsler MPC at det kan komme et rentekutt, uten at tidspunktet indikeres. Det eneste sikre er at det vil måtte skje etter at Andrew Bailey har overtatt sjefsstolen i sentralbanken.

DNB Markets oppfatter signalene som en guiding om at renten kan bli kuttet om utviklingen skuffer.

Bank of England presenterer også alternativprognoser basert på at styringsrenten holdes uendret. I så fall vil det dempe veksten i 2021 og utover, og først tidligst i 2023 kommer inflasjonen opp på målet. Med uendret rente kan altså utviklingen bli nettopp så svak at Bank of England blir nødt til å reagere.

Brexit-optimister

Bank of Englands prognoser er dessuten basert på forutsetningen om at Brexit går raskt, men smidig gjennom, og at Storbritannia vil ha en omfattende handelsavtale med EU på plass i løpet av året.

Bank of England beholdt enstemmig sitt verdipapirprogram uendret på 10 milliarder pund til selskapsobligasjoner, og 435 milliarder pund til statsobligasjoner.

bank of england
mark carney
andrew bailey
styringsrente
brexit
pund
Nyheter
Makro