Litt svakere gjeldsvekst i desember

Nordmenns gjeld vokste 5,1 prosent i desember.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,1 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av desember.

I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren også med 5,6 prosent.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,0 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,2 prosent i november.

Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 4,9 prosent på 12 måneder, mot 5,7 prosent måneden før. For kommuneforvaltningen steg bruttogjelden 7,0 prosent, opp fra 7,8 prosent i oktober.

Pengemengde

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,0 prosent fram til utgangen av desember i år, det samme som måneden før, melder SSB.

Husholdningenes pengemengdevekst var 4,3 prosent i samme periode, opp fra 4,9 prosent fram til utgangen av november.

k2
kredittindikatoren
pengemengden
m3
Nyheter
Makro