Scope frykter overdrevne Kina-lettelser

Det ratingbyrået Scope frykter som resultat av coronaviruset er ikke lavere Kina-vekst, men at overdrevne stimulanser øker Kinas gjeld.

SMITTEFARE: Med masker i Shanghai. Foto: NTB Scanpix
Makro

Før coronaviruset ventet Europas største ratingbyrå Scope og Kina-analytiker Dennis Shen at Kina-veksten ville falle til 5,8 prosent i år, fra 6,1 prosent i 2019 og 6,7 prosent i 2018.

Hvor mye mer veksten kan falle i år er høyst usikkert, mener Shen, og det er heller ikke lavere vekst han er mest redd for.

Risikoen nå er at at en uproporsjonal policy-respons på denne epidemien kan forsterke eksisterende makroøkonomiske ubalanser
Dennis Shen, Scope Ratings

For det første vil mye av den lavere veksten som følge av hindringer på den daglige handelen bli veiet opp av økt onlinesalg, i motsetning til under SARS-utbruddet i 2003. Det svekket Kinas BNP med mellom en halv og 1 prosent.

For det andre:

«Alt som truer med å trekke veksten ned til betydelig under en årlig rate på 6 prosent i 2020 vil dessuten bli møtt av en betydelig politikkrespons,» skriver Shen i en oppdatering.

Bankenes reservekrav kan senkes, renten kan senkes, og myndighetene kan sprøyte inn mer likviditet, gi mer lån, og føre en mer ekspansiv finanspolitikk.

Aggressive stimulanser

Det har myndighetene erfaring med, påpeker Shen. Handelskrig og andre sjokk har «dessverre ofte blitt møtt med overdrevne, kortsiktige, pengepolitiske og finanspolitiske stimulanser,» mener han.

«Risikoen nå er at at en uproporsjonal policy-respons på denne epidemien kan forsterke eksisterende makroøkonomiske ubalanser,» ifølge Shen.

ADVARER MOT SLEPPHENDT POLITIKK: Dennis Shen, analytiker i ratingbyrået Scope. Foto: Scope

Scope gir Kina en kredittrating på A+-rating, men med negative utsikter.

 «Selv om en ikke skal overdrive betydningen for Kinas A+-rating av hvor mye epidemien rammer landets sykliske BNP direkte i 2020, kan ratingimplikasjonene av det seneste sjokket bli mer betydningsfulle dersom myndighetene svarer med aggressive, kortsiktige stimulanser som øker sårbarhetene i offentlig sektor og det finansielle systemet,» skriver Shen.

Kinas gjeld utenfor finanssektoren utgjorde 261,5 prosent av BNP i tredje kvartal, ifølge Scope. Budsjettunderskuddet lå på rundt 5 prosent av BNP i fjor, når det ses bort fra overføringer til stabiliseringsfondet og offbalance-aktiviter til lokale myndigheter.

I 2003 sto Kina for 4 prosent av verdens BNP, men i 2019 hadde andelen økt til 16 prosent. Selv om landet i fjor hadde sin svakeste vekst på 29 år, sto Kina for 33 prosent av samlet global vekst, anslår Scope. USA bidro på sin side med 19 prosent.

Kan true våpenhvile

Men faller Kinas vekst mer enn ventet, advarer Scope, kan det sette i fare det luftige målet om å kjøpe for 200 milliarder dollar ekstra fra USA de neste to årene, slik fase 1-handelsavtalen mellom de to landene foreskriver. Alternativt kan det svekke yuan mot dollar.

«Slike hendelser kan heve investorenes bekymring for at en uforutsigbar amerikansk regjering tar våpenhvilen med Kina opp til ny vurdering,» skriver ratingbyrået.

coronavirus
kina
scope ratings
dennis shen
handelskrig
Nyheter
Makro