Nedtur? Her?

Det er ikke snakk om noe stup for norsk økonomi, mener Handelsbanken etter pene ledighetstall.

Ikke akkurat krise: Marius Gonsholt Hov finner ikke klare tegn på noe stup for norsk økonomi nå. Foto: Are Haram
Makro

Norsk kredittvekst faller mye, mest fordi bedriftene for ett år siden lånte uvanlig mye, men også litt fordi husholdningene strammer litt til.

Samlet tolvmånedersvekst i kreditten falt i desember fra 5,6 til 5,1 prosent. For husholdningene var fallet fra 5,2 til 5,0 prosent.

Ned til 4,5%?

Tallene fra høsten 2019 har vært forstyrret av en metodeendring hos SSB. Selv korrigert for denne, er det klart at husholdningenes lånevekst har avtatt, mener Swedbanks økonomer.

«Vi venter at veksttakten synker til mellom 4,5 og 5,0 prosent fremover, ned fra rundt 5,5 prosent i fjor sommer», skriver makroøkonom Marlene Granerud.

Flat ledighet

Samtidig viste Navs tall et uventet, men lite, fall i arbeidsledigheten. I januar var 2,2 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledige, uendret fra desember.

Uten sesongjustering økte ledigheten til 2,4 prosent, omtrent slik analytikerne hadde ventet.

Stødig kø: Registrert ledighet har i praksis vært uendret fra mai 2019. Foto: NTB scanpix

DNB Markets viser til at dette er så tett på hva Norges Bank har lagt til grunn, at det ikke vil få sentralbanken til å endre oppfatningen av økonomien.

«Vi venter at ledigheten vil forbli tett på dette sykliske lavpunktet når aktivitetsveksten avtar», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en kommentar.

– Ikke noe stup

Handelsbanken Capital Markets viser til at registrert ledighet i praksis har vært uendret siden mai i fjor, og tror ikke på større endringer den kommende tiden.

«Utviklingen i arbeidsmarkedet over de seneste månedene bør dempe bekymringene om at norsk økonomi stuper, slik enkelte medieoppslag tyder på», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i sin kommentar.

arbeidsledighet
nav
kredittvekst
ssb
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov
dnb markets
kyrre aamdal
swedbank
marlene granerud
Nyheter
Makro