Uendrede konsumpriser i januar

DEMPET: Strømprisene trakk ned veksten i konsumprisene både på måneds- og årsbasis. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra desember 2019 til januar 2020, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersendringen var i januar en vekst på 1,8 prosent.

«Isolert sett bidro matvarer og alkoholfrie drikkevarer til økning i konsumprisene, med en prisøkning på 2,9 prosent fra desember til januar», skriver SSB.

I motsatt retning trakk elektrisitet inkludert nettleie, med et prisfall på 10,8 prosent i perioden.

For tolvmånedersveksten var det prisene på transport som bidro mest til oppgangen, og drift av personlige transportmidler og transporttjenester viste oppgang på henholdsvis 5,8 og 6,7 prosent.

Også her ble prisoppgangen dempet av strømprisene, som er ned 22,7 prosent fra januar i fjor til januar i år.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,4 prosent i januar.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 2,9 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt ventet en oppgang på 2,0 prosent.

PPI

Produsentprisindeksen (PPI) var ned 1,3 prosent fra desember til januar. Over året falt produsentprisene 3,9 prosent.

Hovedårsaken til nedgang kom ifølge SSB fra energivarer.

«En mindre dupp i prisene på råolje og naturgass, fikk selskap av et større fall i strømprisene», heter det.