Danske Banks Frank Jullum: Tallene gjør det svært vanskelig å signalisere muligheter for rentekutt

Dagens inflasjonstall var overraskende sterke, men sjeføkonom Frank Jullum mener vi må se en oppgang i veksten før vi kan snakke om flere renteøkninger.

Foto: Sturlason

Norske inflasjonstall overrasket mandag morgen. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte opp 2,9 prosent på årsbasis, mot en ventet oppgang på 2,0 prosent. 

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, påpeker at kjerneinflasjonen nå er betydelig høyere enn oppgangen på 2,2 prosent som Norges Bank ventet i pengepolitisk rapport i desember.

– Isolert sett betyr dette et bidrag til høyere rentebane når vi kommer til mars, men dette blir nok motvirket av klart lavere vekstutsikter. Vi må nok se en oppgang i veksten før vi kan snakke om flere renteøkninger, sier sjeføkonomen.

– Samtidig gjør tallene det svært vanskelig for Norges Bank å signalisere muligheter for rentekutt, påpeker han.

Kronesvekkelse

Jullum mener oppgangen virker bredt basert, der importert inflasjon står for 60 prosent av økningen og innenlandsk inflasjon for 40 prosent.

Sjeføkonomen mener den importerte inflasjonen må ses på som en reaksjon på kronesvekkelsen gjennom andre halvdel av fjoråret, og trekker frem at de for eksempel har vært overrasket over det lave gjennomslaget til KPI gjennom høsten.

– Det betyr at dette neppe er en ny trend, men med mindre kronen skulle styrke seg mye mer enn vi venter, er det heller ingen grunn til å forventet full korreksjon, sier Jullum.

Engangseffekter

Den innenlandske prisveksten var i perioden delvis drevet av matvarer, men også prisendringer på tjenester som transport og kultur.

– De to siste, transport og kultur, er helt/delvis offentlig regulert, og må nok også ses på som en engangseffekt, men som sannsynligvis blir lite reversert gjennom året, påpeker Jullum.

– Oppsummert betyr dette at oppgangen i kjerneinflasjonen i januar i stor grad var drevet av engangseffekter, og neppe vil fortsette å stige, sier sjeføkonomen, som påpeker at det imidlertid er liten grunn til å tro på en stor korreksjon i prisene utover året, og at inflasjonen dermed vil bli liggende høyere enn tidligere antatt ut hele 2020.