Nøkkeltall fra Storbritannia som ventet

MAKRO: Flere nøkkeltall fra Storbritannia ble publisert tirsdag.  Foto: Alexey Fedorenko / Shutterstock / NTB scanpix

Foreløpige tall fra Storbritannia viser at BNP var uendret i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med tredje kvartal. 

På årsbasis steg BNP 1,1 prosent. 

Ifølge TDN Direkt var BNP-veksten ventet uendret på kvartalsbasis og opp 0,8 prosent på årsbasis.

Industriproduksjonen i Storbritannia var opp 0,1 prosent i desember, sammenlignet med november, og ned 1,8 prosent på årsbasis.

Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent på 0,3 prosent på månedsbasis, og en nedgang på 0,8 prosent på årsbasis.