Kutter vekstprognosene igjen

Det lå an til en etterlengtet økonomisk opptur inntil coronaviruset kom, mener Citi, som i stedet må senke vekstanslagene igjen.

Sliter: De turistene som fortsatt reiser til smitteutsatte områder, møter blant annet feber-testing for COVID-19-viruset. Foto: NTB Scanpix

Ved juletider hadde ledende sentimentindikatorer begynt å peke oppover, og forwardprisene i finansmarkedet varslet litt lettere tider. Harde makrodata viste et mer blandet bildet, men Citi Research mente at den lange perioden med stadige nedjusteringer av anslagene så ut til å være over.

Dette endret seg med coronaviruset, konstaterer sjeføkonom Catherine L. Mann og hennes team. Så langt er det få tydelige utslag i økonomiske data, men usikkerheten har økt. 

Om kampen mot viruset blir langvarig, vil det slå ut i industriens produksjonskjeder, turisme og tjenestesektoren og råvaremarkedene.

Varige turismeproblemer

Citi tror ikke at industriens eventuelle problemer med stans i underleveranser vil være varige. Nedturen for turismen og transportsektoren vil derimot være varig. Om råvareprisene får en nedtur, kan det være med på å dempe problemene i andre sektorer.

Bremser: Catherine L. Mann, daværende sjeføkonom i OECD, sammen med tidligere finansminister Siv Jensen. Foto: Are Haram

Så langt har finansmarkedene stort sett klart seg godt, etter den første perioden med markante fall, særlig i Kina. En grunn kan være at markedene forventer at pengepolitikken vil bøte på noen av problemene, mener Mann.

Citi ser imidlertid ikke for seg rentekutt bortsett fra i landene som ville fått det uansett.

Bank of Japan opp

Så langt har Citi senket sine globale vekstanslag med 0,2 prosentpoeng til 2,5 prosent for i år, men også hevet 2021-anslagene med 0,1 prosentpoeng.

Kina får selvsagt den største nedjusteringen, med et halvt prosentpoeng, men USA, eurosonen, Japan og Storbritannia har alle fått svekket veksten med 0,2 prosentpoeng.

Inflasjonen ventes å bli marginalt lavere i år.

Citis prognoser

2019202020212022
Globalt2,6 (-0,1)2,5 (-0,2)2,8 (0,1)2,7
USA2,32,01,91,6
Japan1,00.0 (-0,2)1,2 (0,2)0,7
Eurosonen1,21,0 (-0,2)1,4 (-0,1)1,5
Storbritannia1,30,7 (-0,2)−0,11,2
Kina6,1 (-0,1)5,3 (-0,5)5,7 (0,1)5,5
India4,95,96,46,7
Norge2,4 (-0,1)1,71,51,4
Sverige1,21,11,41,6

Prosentvis BNP-vekst (endring fra forrige prognose). Kilde: Citi Research

Citi tror ikke på noen endring i styringsrentene fra de store sentralbankene innen neste sommer, bortsett fra i Storbritannia, hvor Citi venter ett rentekutt i året de neste tre årene. Bank of Japan ventes å heve til nullrente i 2022.

Citi tror også at Norges Bank hever renten til 1,75 prosent ved møtet i mars.

Amerikanske lange renter ventes å falle med nesten 40 basispunkter innen slutten av 2020, mens tyske og japanske lange renter ventes å stige svakt.

Svakt i USA

Det underliggende bildet er at USA ikke lenger vil være en vestlig vekstmotor. Tvert imot, ventes veksten å bli svakere enn i de fleste øvrige regioner. Stimulansen fra Donald Trumps skattelettelser bidrar ikke lenger.

Citi har tidligere anslått at stengte Boeing-fabrikker kunne dempe veksten i første kvartal med 0,2-0,3 prosentpoeng. Dette endres nå til 0,5-0,6 prosentpoeng.

Boeing vil imidlertid ikke si opp ansatte, så eventuelle utslag på sysselsettings- og ledighetstallene vil først komme senere.

For USA vil det relative vekstbildet likevel kunne bli noe bedre, hvis coronaviruset slår hardere ut i Asia enn i USA.

Mot slutten av året vil markedene trolig begynne å prise inn forventede politikkendringer som trer i kraft etter presidentvalget.

«Dette kan potensielt avspeiles i sentimentmålinger og dermed holde finansmarkedet i live», skriver Citi.

Dollar-problemer

I april starter det amerikanske handelsdepartementet sin undersøkelse av hvilke valutaer som er undervurdert. En av målemetodene rangerer Tyrkia, Argentina, Thailand og Tyskland som landene med mest undervurderte valutaer, mens den andre peker på Singapore, Taiwan, Japan og Sveits. 

Effekten av coronaviruset kan lett bli at dollar styrker seg ytterligere mot disse og andre valutaer. Citi tror derfor at valutakrig kan bli et større tema frem mot presidentvalget.

Citis prognoser tilsier imidlertid at de aller fleste andre valutaer vil styrke seg mot dollaren. Blant annet ventes kursen mot kinesiske renminbi å gå fra dagens nær 7 til 5,24 i 2024.