Norges Bank «følger godt med» på coronaviruset

Norges Bank ser an utviklingen i håndteringen av coronaviruset og om det rammer de viktigste handelspartnerne.

SER AN: Øystein Olsen, Norges Bank. Foto: Iván Kverme

Øystein Olsen nevner ikke coronaviruset i årstalen, men vil komme tilbake til mulige effekter i pengepolitisk rapport som kommer i mars.

Flere prognosemakere i de private bankene legger til grunn et bratt fall i Kinas vekst i inneværende kvartal og til dels også i neste kvartal, men en bratt, V-formet rekyl senere i år og mer dempede vekstutslag for året sett under ett.

– Er det ved en eventuelt manglende vekstrekyl opp at Norges Bank vil reagere på coronaviruset?

– Det er en av nyhetene vi har fått siden forrige rapport. Vi ser at den påvirker veksten i Asia spesielt i inneværende kvartal, og kanskje også i neste kvartal. Vi må se an utviklingen i håndteringen av viruset, om det sprer seg, og også om det påvirker veksten hos Norges handelspartnere, sier Øystein Olsen.

– Vi følger godt med og skal samle alle nyheter i dette bildet når vi kommer til mars.

Nedjusterer ikke eurosonen

Sjeføkonom Janet Henry i HSBC nedjusterer anslaget for Kinas BNP-vekst seneste 12 måneder fra 5,8 prosent til 4,1 prosent i første kvartal, og fra 5,8 prosent til 5,3 prosent 2020 sett under ett.

NEDJUSTERER ASIA, IKKE EUROSONEN: Sjeføkonom Janet Henry, HSBC. Foto: Jone Frafjord

HSBC nedjusterer anslaget for veksten i verdensøkonomien i 2020 fra 2,5 til 2,3 prosent, men holder anslagene for eurosonen og USA uendret på henholdsvis 0,7 prosent og 1,7 prosent.