Nøkkeltall fra USA som ventet

Nye nøkkeltall fra USA.

MAKRO: Nye nøkkeltall fra USA.

Detaljhandelsomsetningen i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i januar. Det var akkurat slik økonomene hadde estimert på forhånd, ifølge TDN Direkt.

Detaljhandelen eksklusivt salg av kjøretøy var opp 0,3 prosent, slik som estimert på forhånd,

Importprisene i USA var ventet å falle med 0,2 prosent på månedsbasis i januar, men forble uendret.