Lønnsveksten økte i 2019

Årslønnsveksten i 2019 er foreløpig beregnet til 3,4 prosent, ifølge TBU-tall. Men for offentlig ansatte ble lønnsveksten høyere.

FORHANDLING: Fjorårets lønnsvekst, samt prognosen for prisveksten i 2020, tas med inn i lønnsforhandlingene. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg
Makro

For de største forhandlingsområdene samlet er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 beregnet til 3,4 prosent. Det er klar oppgang fra 2,8 prosent i 2018, ifølge de foreløpige tallene fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) som ble lagt fram mandag.

Rammen for lønnsoppgjøret i 2019 var på 3,2 prosent. Lønnsveksten i industrien er foreløpig beregnet til 3,1 prosent, mens statsansatte var lønnsvinnerne med en lønnsvekst på 3,8 prosent, ifølge TBU-rapporten.

Reallønnsveksten var på 1,5 prosent i fjor, som er det høyeste nivået siden 2013.

Lønnsspredningen målt ved Gini-koeffisienten hadde en økende tendens fram til 2015, men har deretter ligget flatt. Kvinner har derimot opplevd økende lønnsspredning også de siste årene.

Fjorårets lønnsvekst og prognosen for prisveksten i 2020 er to viktige tall partene tar med seg inn i lønnsforhandlingene. I år er det hovedoppgjør, og LO har varslet at de vil ta opp kampen mot de økende forskjellene i Norge i årets oppgjør.

Beregningsutvalget anslår at prisveksten i 2020 vil øke med rundt 1,5 prosent.

(©NTB)

Lønn
tbu
teknisk beregningsutvalg
Nyheter
Makro