Lederne i næringslivet venter bedre lønnsomhet

Norges Bank er ute med forventningsundersøkelse for første kvartal.

NY UNDERSØKELSE: Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Iván Kverme
Makro

30,8 prosent av næringslivslederne sier at de venter bedre lønnsomhet de neste 12 månedene. Det er 2,3 prosentpoeng opp fra forrige kvartal. 40,2 prosent arbeidsledere tror på uendret lønnsomhet, mens 21,7 prosent tror lønnsomheten blir svakere.

Økonomene forventer at prisstigningen på varer og tjenester er på 2,1 prosent om 12 måneder, hvilket er uendret fra sist kvartal. 

Partene i arbeidslivet tror derimot på en prisstigning på 2,2 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige kvartal. 

Næringslivsledere estimerer at oppgangen blir 2,4 prosent, ned 0,1 prosentpoeng fra sist. 

Når det kommer til årslønnsvekst for 2020 tror økonomene på en oppgang på 3 prosent, mens partene i arbeidslivet tror på 3,2 prosent. Næringslivslederne venter en lønnsvekst i egen bedrift for inneværende år på 2,8 prosent.

Nyheter
Makro
Børs