Ingen tror på TBUs anslag

Arbeidsgiverne og arbeidstagerne venter så høy inflasjon at det kan trekke lønnsveksten opp.

Alenegang: TBU under ledelse av Geir Axelsen har langt lavere inflasjonsanslag enn partene i arbeidslivet tror på. Foto: Are Haram
Makro

Årets lønnsoppgjør ble brått mer spennende. I forrige uke la Teknisk beregningsutvalg (TBU) frem sine inflasjonsprognoser for 2020. Godt hjulpet av det kraftige fallet i strømprisene havnet dette anslaget på 1,5 prosent. De som skal forhandle om årets lønnsvekst tror imidlertid at inflasjonen blir klart høyere.

I fjor havnet total lønnsvekst på 3,4 prosent, etter at industriansatte fikk 3,1 prosent og statsansatte 3,8 prosent. Inflasjonen var på 2,2 prosent, slik at gjennomsnittlig reallønnsvekst var på 1,2 prosent.

For å oppnå samme reallønnsvekst i år, holder det med en nominell lønnsvekst på 2,7 prosent, om man tror på inflasjonsanslaget fra TBU.

0,7-0,8 prosentpoeng høyere

Det gjør imidlertid ikke partene i arbeidslivet, selv om alle de større arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene er representert i TBU.

Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse, tror partene i arbeidslivet på omtrent samme inflasjon i år som i fjor, 2,2-2,3 prosent.

Det betyr at for å sikre samme reallønnsvekst som i fjor, må årets nominelle lønnsvekst opp i 3,4-3,5 prosent.

Til sammenligning har Norges Bank anslått årets lønnsvekst til 3,2 prosent, mens SSB venter hele 3,6 prosent.

Også de andre gruppene i forventningsundersøkelsen venter klart høyere inflasjon enn TBU. Økonomene tror på 2,1 prosent, mens bedriftslederne venter 2,4 prosent.

Ingen av gruppene tror heller at 2020 er et voldsomt unntaksår, men venter tvert imot inflasjon på omtrent samme nivå fremover.

Betyr lite?

Til tross for høye inflasjonsforventninger, venter alle grupper at lønnsveksten likevel vil holde seg moderat, både i år og de kommende årene.

Partene i arbeidslivet tror på 3,2 prosent lønnsvekst i år, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. De forventer altså en reallønnsvekst på rundt 1 prosent, som fort kan bli til 1,7-1,8 prosent, om inflasjonen likevel blir så lav som TBU tror.

Avgjør mye: Den milde og våte vinteren har presset strømprisene mye ned, men hvor lenge og hvor langt? Foto: Tor Erik Schrøder

Dessuten betyr TBUs stilling at det i prinsippet ikke betyr mye for årets lønnsvekst at arbeidsgiverne og arbeidstagerne ikke ser ut til å tro på inflasjonsanslaget fra TBU. 

Tradisjonen er nemlig at alle parter legger TBUs tall til grunn, og forhandler ut fra disse, uavhengig av hva de selv måtte tro på.

I praksis kan likevel troen på en vesentlig høyere inflasjon smitte over på utfallet av lønnsforhandlingene, og særlig hvis både arbeidsgiverne og arbeidstagerne tror på dette.

Høyere lønnsomhet

Forventningsundersøkelsen viser at litt flere bedriftsledere har hatt høyere lønnsomhet den siste tiden. Andelen som venter økt lønnsomhet det kommende året stiger også.

Til gjengjeld er det færre bedriftsledere som tror på økt sysselsetting enn i tidligere undersøkelser.

Det er fortsatt en viss tro på at kronen vil styrke seg det neste året. Gjennomsnittsanslaget tilsier en styrking på 0,8 prosent over det neste året.

Samtidig må man tilbake til 2003 for å finne sist økonomene trodde på en svekkelse av kronen.

tbu
norges banks forventningsundersøkelse
lønnsvekst
reallønn
inflasjon
Nyheter
Makro