Justerer opp 2020-tallene

Oljeinvesteringene stiger litt mer enn ventet, men neste år kommer fallet.

Ikke den siste: Johan Sverdrup feltsenter åpnet offisielt i januar, men får følge av nye prosjekter i år og neste år. Foto: NTB Scanpix
Makro

Oljeinvesteringene vil stige videre i år, men så kommer fallet neste år. SSBs oljeinvesteringstelling er oppjustert med 1,5 prosent fra forrige telling, og viser nå at selskapene planlegger å investere for 185 milliarder kroner i år.

2020-nivået er også over 7 prosent høyere enn det tilsvarende 2019-estimatet fra i fjor på samme tid.

På eller under Norges Bank

Ifølge Handelsbanken Capital Markets tyder tallene på en realvekst i år på 1,5 prosent, klart under Norges Banks realanslag på 4,5 prosent.

«Justert for kjente feltutviklinger, som vil bli inkludert i senere tellinger, og for forventede revisjoner, tror vi realveksten i 2020 blir tett på 4,5 prosent», skriver derimot Nordea Markets’ Kjetil Olsen og Dane Cekov i en kommentar.

Utsatte investeringer

Noe av økningen i år skyldes at prosjekter for 2,5-3,0 milliarder kroner som var planlagt utført i fjor er skjøvet ut i tid til i år.

Vurdert ut fra denne første 2021-tellingen alene, blir fallet neste år på hele 17 prosent. Fra nå, gjennom resten av 2020 og hele 2021 vil det imidlertid komme til en rekke prosjekter og revisjoner. Nordea Markets tror at investeringene i 2021 vil ha et realfall på 4 prosent.

DNB Markets mener at dette første 2021-anslaget er rundt 10 milliarder kroner høyere enn ventet.

Norges Bank venter 5 prosent fall reelt i 2021.

På grunn av uventet høye tall for 2021, mener DNB Markets det kan gå mot en mykere landing for norsk økonomi enn de har fryktet.

Swedbank mener tvert imot at fallet i 2021 nå ligger an til å bli brattere enn ventet.

Svakere i fjor

Foreløpig fasit for 2019 viser nå investeringer for 177 milliarder kroner, en vekst på 16 prosent fra 2018, men altså et par milliarder kroner mindre enn anslått rett før jul. 

Dette vil også vise seg i litt svakere BNP-vekst for 2019, når de tallene foreligger.

Det var ingen merkbare markedsutslag på SSBs oljeinvesteringstelling.

oljeinvesteringer
ssb
bnp-vekst
Nyheter
Makro