Kronen tynget av dollaren

Så lenge dollaren holder seg så sterk, kan vi glemme en sterkere krone, mener Joachim Bernhardsen, Nordea Markets.

En pause: Joachim Bernhardsen (bak, her sammen med Lars Mouland) tror vi må vente på dollarsvekkelsen, som igjen kan gi rom for kronestyrking. Foto: Eivind Yggeseth
Makro

Nordea Markets har ikke akkurat holdt igjen med anbefalinger om å kjøpe kroner. Nå er tonen endret. Kursen mot dollar er rundt 9,30, blant de svakeste nivåene siden 2001. Den sterke dollaren er et problem for kronen, som heller ikke kan regne med mye styrking mot euro, skriver valutaanalytiker og -strateg Joachim Bernhardsen i sin morgenrapport.

Halvveis i desember rådet han investorer til å kjøpe «en bråte NOK». Midt i januar viste han til at foretakene hadde sluttet å nettoselge kroner og til Feds rentekutt, og spådde igjen en klar kronestyrking. I slutten av januar anslo han en kronekurs på 9,60 mot euro og en enda klarere styrking mot dollar ved årsslutt, hvis bare corona-uroen la seg relativt raskt.

– Mer enn corona

– Står du fortsatt på at kronen vil styrke seg når corona-uroen gir seg?

– Til en viss grad, men det er mer som ligger bak dollarstyrkingen enn bare corona, sier Bernhardsen.

– Da vi gikk inn i året var konsensus at økonomien ville bedre seg mer andre steder enn i USA, og det er typisk et klima hvor dollaren svekker seg. Nå ser vekstbildet ut til å favorisere dollaren en stund til, sier han og viser til sterke amerikanske nøkkeltall og fortsatt svake europeiske indikatorer. 

– I et slikt klima ønsker man ikke kroner i samme grad, konstaterer han.

– Så fikk vi corona i fleisen. Det ga risikoaversjon, som styrker dollaren ytterligere. Markedet frykter at corona har større negative ringvirkninger i Europa enn i USA, noe som vil forsterke det allerede uventede vekstbildet.

Traff i desember

– I midten av desember rådet du investorer til å hamstre kroner. Hvordan traff du?

– Vi så for oss en styrking til 9,90, og kronen gikk til 9,85, så der traff vi godt, sier Bernhardsen.

– Da kunne vi ikke forutsi en influensaepidemi fra Kina, men regnet uansett med en konsolidering av kronekursen etter sterk oppgang fra november.

– Midt i januar varslet du en sterkere krone fordi blant andre oljeservicebedrifter har sluttet å kvitte seg med kroner?

– Ja, og jeg står fortsatt ved at corporate-flowen, som har svekket kronen ved at foretak har vært nettoselgere, blir en mindre og mindre negativ drivkraft.

Senker kroneprognosen

– Står du fortsatt på en kronekurs på 9,60 ved utgangen av året?

– Akkurat nå er svekkelsen av dollar på vent. Jeg tror dette kan vare i hvert fall inn i neste kvartal. Samtidig er mye av vekstbildet og corona trolig priset inn i dagens dollarkurs, sier Bernhardsen.

– Men vi diskuterer akkurat nå våre kroneprognoser, og det er klart vi vil ende med en noe mindre styrking innen årsslutt enn vi trodde for få uker siden. 

kronekursen
dollar
nordea markets
joachim bernhardsen
coronaviruset
Nyheter
Makro