Økt inflasjon i eurosonen

Konsumprisene økte med 1,4 prosent i januar, mot en vekst på 1,3 prosent i desember.

PRISVEKST: Tjenestesektoren sto for 0,68 prosentpoeng av konsumprisveksten på årsbasis i eurosonen i januar, ifølge Eurostat. Her fra et bilverksted i Athen. Foto: Bloomberg
Makro

Inflasjonen i eurosonen var på 1,4 prosent på årsbasis i januar, viser tall fra Eurostat.

Ifølge TDN Direkt var konsumprisveksten dermed som ventet.

I desember ble inflasjonen målt til 1,3 prosent, mens den var på 1,4 prosent i januar i fjor.

Kjerneinflasjonen i januar, som ekskluderer priser på mat og energi, var på 1,1 prosent på årsbasis, også dette som ventet. På månedsbasis viser kjerneinflasjonen minus 1,7 prosent.

Prisvekst i tjenestesektoren

Italia, Kypros og Portugal var blant EU-landene med lavest inflasjon i januar.

Ungarn og Romania hadde den største prisveksten, på 4,7 og 3,9 prosent.

Tjenestesektoren var sektoren som bidro mest til inflasjonen i eurosonen i forrige måned. Prisutviklingen for mat, alkohol og tobakk trakk også opp.

eurosonen
kpi
inflasjon
Nyheter
Makro
Børs