Produserer omtrent som før

Ennå viser ingen harde makrodata store effekter av coronaviruset. DNB Markets’ makroscore stiger til og med, også for Kina.

Venter fall: Så langt er det ikke corona-utslag å spore i MacroScore fra Kjersti Haugland og Knut A. Magnussen i DNB Markets. Foto: Are Haram

Børsene, rentemarkedet og valutamarkedet viser klare coronautslag. Foreløpig er det imidlertid tynt med «harde» nøkkeltall som viser at global økonomi faktisk er plaget.

Det er først og fremst i sentimentmålinger man så langt finner utslag.

Ifo-indeksen viser nå at eksportforventningene i Tyskland har sunket fra 0,8 til minus 0,7 poeng den siste måneden. Bilindustrien leder an i pressimismen, fulgt av kjemiindustrien. Bare matvareprodusentene er nå moderat optimistiske.

Totalindeksen inkludert hjemmemarkedet er imidlertid marginalt opp.

DNB Markets’ makroscore er enda klarere: I februar steg indeksen for tredje måned på rad. Verdiene har ikke vært høyere siden juli i fjor.

«Så langt er det ingen signifikante effekter fra coronaviruset å se i makrodataene», konstaterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

Selv Kina opp

Det mest overraskende er ikke at USA har mest markert bedring over de siste månedene, men at også Kina har fått et løft. 

«Totalt sett synes forbedringen å være skjør, og scoren kan fort komme til å falle tilbake de kommende månedene, særlig på grunn av negative effekter fra Covid-19-viruset», understreker Magnussen.

– Dette er ikke akkurat en ledende indikator?

– Nei, og det har aldri vært hensikten heller, sier Magnussen.

– Indikatoren er sammenfallende, i beste fall. Egentlig kan du si at den lagger litt, ved at den er basert på data fra desember, januar og februar.

Venter fall

– Så det indeksen viser, er at hvis coronaproblemene brått blir borte, så går det bedre globalt?

– Makroscore viser at det var en viss bedring før viruseffektene slo inn. Men bedringen var ganske forsiktig med tre måneder opp etter nesten to år med nedgang.

Magnussen er ikke i tvil om at også DNB Markets’ makroscore vil peke nedover:

– Amerikansk PMI har falt, og det kan være påvirket av corona. Både bedrifts- og forbrukertilliten har overrasket, men viruset vil slå ut i aktiviteten etterhvert.

Ennå foreligger ikke gode kinesiske tall som viser hvor kraftig oppbremsingen er.

– Men vi får informasjon fra andre indikatorer, som tyder på ganske store utslag. En slik indikator er kullforbruket, som ligger langt under tilsvarende perioder fra foregående år. Det viser at aktiviteten ikke har tatt seg noe særlig opp etter nyttårsfeiringen.

Det daglige kullforbruket har de siste dagene ligget på bare 64-65 prosent av «normalen».