Goldman Sachs tror gull er den beste vaksinen mot coronaviruset

Goldman Sach tror corona-viruset får større følger enn først antatt. Nå maner de kundene inn i gull i mangel på andre sikre alternativer.

ØKT EFFEKT: Goldman Sachs mener nå at coronaviruset vil ramme hardere enn først antatt, og at gull er den beste trygge havnen. Foto: Brendan McDermid

«Coronaviruset kutter BNP-veksten med 0,05 prosentpoeng», sa Goldman Sachs for bare tre uker siden. Nå mener de omfanget blir større. Nå mener de coronaviruset trekker ned BNP-veksten i USA med 0,8 prosentpoeng i første kvartal.

Utover i året mener investeringsbanken likevel at gjenoppbyggingen etter viruset vil heve veksten med 0,3 prosentpoeng i andre kvartal, tilsvarende i tredje kvartal og 0,1 prosentpoeng i året siste kvartal.

Bare gull som gjelder

Goldman drar nå ned anslaget for USAs årlig BNP-vekst i første kvartal 2020 med 0,2 prosentpoeng til 1,2 prosent, og maner investorene til å se etter sikre plasseringer. De er det ikke mange av, ifølge investeringsbanken.

Goldman trekker frem gull som en trygg havn, men at det er knapphet på andre gode alternativer ettersom det i USA allerede er 13.000 milliarder dollar i gjeld med negativ avkastning.

Forutsetter smittefall

Men selv Goldman baserer sine anslag på optimistiske antagelser fra investeringsbankens Asia-team. Her forventes det en kraftig reduksjon i antallet smittede innen utgangen av første kvartal og at Kina vender tilbake til normal aktivitet i april/mai.

Frem til da mener Goldman at coronaviruset vil slå ut gjennom redusert ekspert til Kina, redusert etterspørsel av kinesere i utlandet, redusert tilgang på kinesiske varer og redusert produksjon som følge av mangel på kinesiske innsatsvarer.

I Europa er Nord-Italia hardest rammet foreløpig, hvilket er den delen av Italia som står for den høyeste økonomiske aktiviteten. Nord-Italia står for 56 prosent av Italias BNP, 47 prosent av arbeidsstyrken og 73 prosent av både eksport og import til og fra andre EU-land.