– Usikkerheten er total

– Vi ønsker ikke å stikke fingeren i været, sier Kjersti Haugland, DNB Markets, som mener det er umulig å lage fornuftige vekstprognoser med coronauroen.

For usikkert: Sjeføkonom Kjersti Haugland og DNB Markets mener det ikke lar seg gjøre å lage fornuftige vekstprognoser med den ekstreme coronausikkerheten. Foto: Are Haram

Onsdag hadde økonomene i DNB Markets sitt månedlige prognosemøte, for å se om rente- og valutaanslagene fra slutten av januar fortsatt står seg.

– Vi trenger mer tid før vi lander på nye valutakursprognoser, sier sjeføkonom Kjersti Haugland etter møtet.

Det normale er at DNB Markets reviderer inflasjons- og vekstprognosene tre ganger i året, og ikke ved de månedlige prognosemøtene, der rente- og valutakursprognosene alltid blir vurdert. Ved store endringer har likevel også disse vekst- og inflasjonsprognosene ofte blitt justert.

– Det gjorde vi for eksempel ved det store oljeprisfallet i 2014, og da Brexit-risikoen ble redusert og en handelsavtale mellom USA og Kina brått ble mer sannsynlig i fjor høst, sier Haugland.

– For stor usikkerhet

– Vi har vurdert om det var nødvendig å lage nye vekst- og inflasjonsprognoser nå, men landet på at usikkerheten er for stor til at vi gjør dette, sier Haugland.

– Vi ønsker ikke å stikke fingeren i været. Usikkerheten er for total.

Haugland bekrefter imidlertid at eventuelle nye prognoser nå ville vist svakere vekst enn prognosene fra januar.

– De ville vært senket mest for Kina, men også mer for eurosonen, som er mer åpen og tydeligere rammet, enn for Kina. Og vi har ikke fått andre nyheter på oppsiden.

Tror på Fed-kutt

Først over helgen vil DNB Markets publisere sine nye rente- og valutaprognoser.

– Fallende aksjemarkeder taler for at Fed reagerer, slik de har hatt tendens til å gjøre ved markedsturbulens. Her ligger det dessuten noe reelt bak turbulensen, understreker Haugland.

– Vi har forståelse for at markedene priser inn kutt. Nå er det priset inn en viss sannsynlighet for kutt i mars og fullt ut et kutt i april. Men det er etter at vi har hatt noen svarte dager.

– Skal vi forvente at kronen passerer 9,40 mot dollaren?

– Mot euro er kronen nå akkurat der vi la vår 12-månedersprognose i januar, men vi trenger mer tid på valutaprognosen.

Haugland tror at det meste av forventede rentekutt ville tørket opp, om epidemien brått kom under kontroll.

– Jeg tror ikke at forventningene om kutt ville stått seg da. Da vil det være tydelig at dette er en kortvarig affære, noe som begrenser behovet for penge- og finanspolitiske grep for å «booste» økonomien, sier hun.

Tror på rekyl

– Tiltakene som er satt inn bremser veksten, men jeg tror på rekyl i kjølvannet. Men jo lengre tid det tar, jo større blir nettokostnadene for året og kanskje også for 2021.

– Så du tror på et V-formet forløp?

– Nei, usikkerheten er for høy til å si noe sikkert. Vi økonomer kan vanskelig ha noen formening om geografisk utbredelse av viruset eller varigheten. Om det blir V-formet er helt avhengig av virusutviklingen videre.

– I januar trodde dere ikke at Kina ville klare å etterleve kravene om import i Fase 1-avtalen. Dette er blitt enda mindre sannsynlig nå?

– Ja, men Kina har vesentlig bedre kort på hånden for å forklare hvorfor, så nettoeffekten på varigheten av Fase 1-avtalen er kanskje positiv.