Tror på tre kutt fra Fed, ett fra ESB og ett fra Norges Bank

Markedene venter nå hele tre rentekutt fra Fed og ett fra Norges Bank det neste året.

Må kutte: Selv om coronasituasjonen skulle være løst om kort tid, ville det være behov for økt stimulans, mener Joachim Bernhardsen (t.v.), her sammen med sjeføkonom Kjetil Olsen. Foto: Are Haram

Coronaviruset fortsetter å presse renteforventningene ned.

– Markedet priser nå inn nær tre kutt fra Fed før sommeren 2021, sier rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Fordi renten er så lav i eurosonen, er det priset inn vesentlig mindre kutt der.

– Men markedet priser inn 10 punkter frem mot sommeren.

Det er omtrent størrelsen på renteendringene ESB har tydd til i nyere tid.

– Varige utslag

Effektene på produksjonen kan bli varige, tror sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets. Selv om kinesiske fabrikker raskt skulle komme tilbake til full produksjon, vil kjøpere av kinesiske komponenter og innsatsvarer ikke bare få en midlertidig stans i leveransene. De vil også prøve å diversifisere seg varig vekk fra kinesiske leverandører.

– Blir varig: Kari Due-Andresen tror det er fare for ny oppblomstring  av virusspredningen når Kina normaliserer situasjonen. Foto: Are Haram

– Handelskrigen har forsterket målet om «China plus 1», altså at amerikanske bedrifter prøver å diversifisere ved at deler av verdikjeden legges utenfor Kina. Coronaviruset bidrar ytterligere, sier Due-Andresen.

– Verdikjedene kan påvirkes permanent, og det kan potensielt ramme produktiviteten.

Først i juni?

Bernhardsen understreker at markedsprisingen ikke nødvendigvis gjenspeiler nøyaktig hvor lavt markedet egentlig tror renten vil komme:

– Markedet skal ha en hengekøye, når risikoen er på nedsiden. Det er veldig liten sannsynlighet for at renten skal opp fra Fed, ESB eller Norges Bank.

Selv tror Nordea Markets mest på et mulig kutt fra Fed.

– Vi har forventning om uendret rente fra Norges Bank og ESB i år.

Ifølge Bernhardsen har Norges Bank over tid vist at det skal litt til før renteplanene endres:

– Selv tror vi på et Fed-kutt i juni. Dersom man vil motvirke negative konsekvenser av coronaviruset, må man være raskt ute, mener han.

– Tidligere trodde man på et V-formet forløp. Nå frykter man en U eller en W. Selv om dette skulle komme under kontroll i morgen, vil det være behov for stimulans.

Nedover for Norges Bank

– Faren er ikke dødeligheten, men tiltakene mange land iverksetter for å begrense smitten. Disse vil ramme den økonomiske aktiviteten, sier Due-Andresen.

Due-Andresen har mistet troen på et V-formet forløp med rask retur til normal produksjon.

– Under spanskesyken i 1918 var det omfattende bruk av karantene. Det begrenset smitten midlertidig, men da man slapp opp på karantenen var folk fortsatt syke, så man fikk en oppblomstring.

Tilsvarende frykter hun oppblomstring når Kina normaliserer produksjonen.

– Derfor frykter jeg at dette tar lengre tid enn hva som er priset inn i markedene, og det er denne frykten som nå har begynt å slå ut.

Handelsbanken har så langt ikke endret egne renteprognoser.

– Men det er ingen tvil om at risikoen er på nedsiden av Norges Banks prognose om en flat rente på 1,50 prosent. Den lille sannsynligheten for en heving i rentebanen er snudd, så det er større sannsynlighet for et kutt enn for en heving.