Detaljhandelen stiger mindre enn ventet

Detaljhandelen snudde utviklingen i januar etter markant fall måneden før.

Foto: connel / Shutterstock / NTB scanpix

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene steg 0,5 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 1,2 prosent.

Det var ifølge SSB først og fremst salg i byggevareforretninger og apotek som bidro til veksten i det sesongjusterte omsetningsvolumet i januar. Salg av sportsutstyr og dagligvarer dempet oppgangen.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser ifølge SSB nå at detaljhandelen nådde et toppunkt midt i 2019, men at det har vært en jevn nedgang etter dette.

Varekonsum

Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent fra desember til januar, viser sesongjusterte tall.

Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket. Forbruket av elektrisitet og brensel falt med hele 10,5 prosent.