BNP i USA ble som tidligere målt og estimert

Ny måling bekrefter innledende målinger: USAs økonomi vokste med 2,1 prosent i fjerde kvartal 2019.

OPP ELLER NED? På forhånd var det forventninger om at de endelige tallene for USAs økonomiske vekst i fjerde kvartal 2019 ville bekrefte de foreløpige tallene, som innebærer en vekst på 2,1 prosent. Her fra tradinggulvet på New York-børsen. Foto: Bloomberg

Reviderte tall for den økonomiske utviklingen i USA i fjerde kvartal 2019 viser at amerikansk BNP økte med 2,1 prosent på årsbasis.

Ifølge MarketWatch var det også på forhånd ventet en endelig BNP-vekst på 2,1 prosent.

Dagens tall er Bureau of Economic Analysis' såkalte andre estimat, og bygger på mer komplette data enn de første fjerdekvartalstallene som kom i forrige måned.

Forrige måneds måling for økonomien viste også en BNP-vekst på 2,1 prosent i USA.

Også i tredje kvartal 2019 var BNP opp 2,1 prosent «over there».

Brems fra 2018

Med utviklingen i fjerde kvartal ble den samlede BNP-veksten i 2019 2,3 prosent, ifølge statistikkmyndighetene.

I 2018 var den økonomiske veksten 2,9 prosent.