Gikk ned i lønn i rekordåret

Oljefondet hadde sitt beste år i 2019. For seks av NBIM-toppene sto lønnen likevel omtrent stille, og fire NBIM-direktører gikk ned i lønn.

Moderate: Men selv om Yngve Slyngstad ikke fikk noe lønnsøkning, trenger Øystein Olsen 80 år med sin lønnsvekst for å nå ham igjen. Foto: Heiko Junge

I 2019 hadde Statens pensjonsfond utland sitt beste år noensinne. En avkastning på 19,9 prosent, 1.692 milliarder kroner, ga imidlertid ingen lønnsfest til ledelsen i Norges Bank Investment Management (NBIM).

Lønnsvinnerne, Carine Smith Ihenacho, ansvarlig for corporate governance, og Petter Johnsen, fondets aksjesjef, fikk 3,7-3,8 prosent økning i fastlønnen.

NBIM-ledelsen
NBIM-ledelsenAnsvarsområde20182019
Yngve SlyngstadAdm. direktør NBIM6.721.1006.721.100
Trond GrandeViseadm. direktør NBIM4.697.6004.713.900
Stephen A. HirschCompliance and control4.207.0004.207.000
Carine Smith IhenachoCorporate governance3.641.0003.656.400
Hege GjerdeFinansdirektør3.109.1003.021.200
Ole Christian Bech-MoenInvesteringssjef4.698.3004.480.900
Geir Øivind NygårdInvesteringsstrategier5.590.5005.118.800
Petter JohnsenAksjesjef7.583.1007.867.400
Karsten KallevigEiendomsinvesteringer5.322.1005.322.100
Age BakkerChief Operating Officer3.768.9003.801.500
Nina Kathrine Hammerstad (overtok i 2019)HR2.738.9003.041.200
Dag HuseRisk Officer4.830.5004.581.500

Lønn inkludert prestasjonslønn. Kilde: Norges Bank

Toppsjef Yngve Slyngstad hadde fullstendig uendret lønn. 

Ytterligere fem av NBIM-sjefene, herunder nestleder Trond Grande og eiendomssjef Karsten Kallevig, hadde 1 prosent lønnsøkning eller mindre.

Ned 471.000 kroner

Fire av direktørene fikk til og med redusert den samlede utbetalingen fra NBIM.

Størst nedgang måtte Geir Øivind Nygård, sjef for investeringsstrategier, notere seg. Fastlønnen sank med 1,7 prosent. Inkludert prestasjonslønn sank utbetalingen med 471.000 kroner, 8,4 prosent.

Slutt på resultatlønn

Det meste av nedgangen for de fire NBIM-direktørene skyldes nedgang i prestasjonslønn. For ordinære ansatte utbetales prestasjonslønnen de fire neste årene etter oppnådde resultater. Dermed kan 2019-suksessen til NBIM gi økte utbetalinger til «menige» NBIM-ansatte i år. 

For ledelsen er det imidlertid slutt på opptjening av resultatlønn. Der fem av NBIM-direktørene fortsatt fikk utbetalt resultatlønn for tidligere år i 2018, var tallet nede i tre i fjor. 

Ned 471.000: Geir Øivind Nygård tapte nesten en normal årslønn i fjor. Foto: Norges Bank

Selv med delvis lønnsnedgang og delvis lønnsfrys, ligger fortsatt NBIM-ledelsen skyhøyt over Norges Bank-ledelsen i lønn. Også i 2019 topper Petter Johnsen lønnslisten med 7,9 millioner kroner, fulgt av Slyngstad på 6,7 millioner kroner.

Samtlige 12 NBIM-direktører har høyere lønn enn sentralbanksjef Øystein Olsen.

Moderat sentralbankledelse

Med den lønnsveksten sentralbankledelsen har for tiden, er det også gitt at hverken sentralbanksjefen eller noen andre i Norges Bank-toppen har noen mulighet til å nærme seg NBIM-nivået med det første.

I mars i fjor skrev Finansavisen om Norges Banks voksne justering av lønnsrammene. Lønnstaket for ledelsen ble hevet med 13,5 prosent, til 2,1 millioner kroner. 

Norges Bank-ledelsen
Ansvarsområde20182019
Øystein OlsenSentralbanksjef2.397.0002.450.000
Jon NicolaisenVisesentralbanksjef1.970.4002.013.300
Egil MatsenVisesentralbanksjef1.963.3002.010.400
Torbjørn HægelandFinansiell stabilitet1.667.8001.711.100
Ida Wolden BachePengepolitikk1.686.6001.734.800
Olav BøMarkeder og IKT1.940.9002.016.100
Jane Kristin Aamodt HauglandKonsern- og fellesfunksjoner1.644.9001.708.300
Birger Vikøren (begynte halvveis ut i 2018)Stab747.6001.645.000
Ingunn ValvatneInternrevisjon1.684.7001.750.800
Runar MalkenesKommunikasjon1.268.7001.415.300
Marius RyelJuridisk direktør1.755.7001.799.600

Lønn. Kilde: Norges Bank

Hevingen kom fordi det var blitt umulig å gi lønnsøkning til Olav Bø, leder av Markeder og IKT i Norges Bank. Etter en økning på 5,4 prosent i totale utbetalinger i 2018, lå Bø allerede over det gjeldende taket på 1,85 millioner kroner, som Norges Banks hovedstyre fastsatte i 2016.

Hevet lønnstaket

Det nye taket på 2,1 millioner kroner utfordres ikke ennå. Lønnsveksten i 2019 har vært moderat og temmelig lik for personene i Norges Bank-ledelsen.

Olav Bø og Ingunn Vavatne, leder for Norges Banks internrevisjon, fikk begge økt fastlønnen med 3,9 prosent i fjor.

Fortsatt på topp: NBIMs aksjesjef Petter Johnsen. Foto: Eivind Yggeseth

Øystein Olsen, de to visesentralbanksjefene og de fleste av fagdirektørene fikk lønnsøkninger på 2,2-2,5 prosent.

Kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes var i utgangspunktet lønnet en halv million kroner lavere enn de andre direktørene, men fikk i fjor et løft på 11,6 prosent. Årsaken til lønnsøkning for ham er kun at han hadde ulønnet perm i deler av 2018.