Hardt rammet av frykten

Når turismen utgjør 13 prosent av italiensk BNP, har landet ingen mulighet til å unngå resesjon, tror Citi.

Mister turister: Denne uken har det vært langt mellom turistene i Venezia og andre italienske reisemål. Foto: NTB Scanpix

Utenom Kina og Sør-Korea er Italia til nå hardest rammet av COVID-19, coronaviruset. Det vil gi store økonomiske problemer, tror Citigroups økonomer.

I første halvår i år må Italia regne med 0,5-0,6 prosentpoeng lavere vekst.

Utgangspunktet var svært svakt. Etter en årsvekst på 0,5 prosent i starten av 2019, avsluttet Italia året med et klart BNP-fall i fjerde kvartal og nullvekst i andre halvår.

Ikke «typisk Italia»

Denne gangen er det imidlertid ingen grunn til å tenke «typisk Italia», mener Citi-økonomene.

«Vi mangler ennå et godt svar på “hvorfor Italia?”, noe som tyder på at andre land står overfor samme risiko», skriver Citi i en ukerapport.

Italia må regne med å rammes kraftig i turismen, som står for 13 prosent av BNP. For vareproduksjon vil kostnadene stige mer, jo lengre forstyrrelsene varer, og Citi frykter at kostnadsveksten kan være ikke-lineær.

Vareproduksjonen kan komme tilbake i andre kvartal, men for tjenestesektoren kan tapt produksjon være langvarig og kanskje permanent, frykter Citi.

Mer finanspolitikk

Motgiften for italiensk økonomi bør komme fra finanspolitikken. Den virker raskere enn pengepolitikken, og bidrar til å dempe faren for konkurser. For Italia er imidlertid problemet at landet allerede er i ytterkant av hva EU godtar av budsjettunderskudd og statsgjeld.

For Kina er prognosen at virusutbruddet kan bidra til økt kostnadsvekst. Dette betyr likevel ikke at inflasjonen vil stige. Tvert imot kan utbruddet dempe inflasjonen, tror Citi. Årsaken er at fallet i etterspørselen er større enn fallet i tilbudet, særlig i tjenesteproduksjonen. Derfor vil aktører fristes til å kutte sine priser.

På toppen vil fallende råvarepriser virke inflasjonsdempende.

Tror ESB venter

Dette bidrar enda mer til at finanspolitikken er en bedre løsning enn pengepolitikken.

Ved rentemøtet i mars vil ESB måtte senke sine vekst- og inflasjonsanslag, tror Citi. ESB vil likevel forsøke å avstå fra å gi klare signaler om økt stimulans. I stedet venter Citi at ESB vil etterlyse økt finanspolitisk innsats, hvis situasjonen tilsier behov for stimulans.

I markedet er det priset inn omtrent 10-12 basispunkter lavere rente fra ESB.

Milano-området og regionen Lombardia er soleklart hardest rammet i Italia. Dette er også den klart viktigste regionen for Italias økonomi, og står for 22 prosent av landets BNP.

Trafikktellinger viser 40-45 prosent færre reisende og pendlere i Milano i rushtiden denne uken enn normalt.