Oppgang for industriomsetningen

NYE TALL: Fra Statistisk sentralbyrå. Foto: NTB Scanpix
Makro

Industriproduksjonen i Norge gikk opp med 0,4 prosent i januar på månedsbasis, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Målt i tre måneder er det uendret siden sist tremånedersperiode.

Her er den fulle statistikken fra SSB:

Skjermdump: SSB

Sesongjusterte SSB-tall viser en vekst på 0,1 prosent i fastlandsøkonomien fra august-oktober til november-januar. Det betyr lik vekst som foregående tremånedersperiode.

Eksport av råolje og naturgass steg med 21,1 prosent i november-januar. Det forklares med åpning av Johan Sverdrup-feltet.

Nyheter
Makro
Industri
Børs