Handelsbanken spår resesjon for norsk økonomi

Rentebanen rett i søpla.

SPÅR RESESJON: Økonomene i Handelsbanken Capital Markets. F.v. Marius Gonsholt Hov, dagens sjeføkonom Kari Due-Andresen og tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork. Foto: Are Haram
Makro

Dagens rapport fra kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk bekrefter at coronaviruset kommer til å ramme store deler av norsk næringsliv.

Handelsbanken Capital Markets tror totaleffekten av coronaviruset og oljepriskollapsen vil redusere veksten i norsk fastlands-BNP med et helt prosentpoeng i 2020, og har regnet inn en resesjon i andre og tredje kvartal, går det frem av en rapport fra meglerhuset.

Resesjon betyr negativ vekst i to kvartaler på rad. Handelsbanken understreker dog at 2020-prognosen for norsk BNP-vekst fortsatt er positiv.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov påpeker at vekstmomentumet i norsk økonomi var på vei ned allerede før dobbelsmellen fra coronaviruset og oljepriskollapsen inntraff. 

Rentebanen i søpla 

«Utsiktene skiller seg dramatisk fra Norges Banks forutsetninger i pengepolitisk rapport fra desember. Daværende rentebane, som antydet at styringsrenten mest sannsynlig ville forbli uendret på 1,50 prosent i perioden fremover, er allerede kastet i søpla», skriver han. 

Handelsbanken-økonomene tror Norges Bank vil kutte styringsrenten med 50 basispunkter (til 1,00 prosent) på rentemøtet i neste uke, og signalisere en opsjon på ytterligere rentekutt.

Gonsholt Hov viser videre til at den nevnte dobbelsmellen har svekket kronekursen kraftig.

«Isolert sett fungerer kronesvekkelsen som en buffer for norsk økonomi, men dette vil neppe være nok til å forhindre et rentekutt i dagens omgivelser», skriver han.

handelsbanken
resesjon
norsk økonomi
corona-virus
oljeprisen
kronen
marius gonsholt hov
rente
norges bank
bnp-vekst
Nyheter
Makro