Jan L. Andreassen: Det må større kutt til

– Veldig bra førsteomgang, sier sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen.

RENTEKUTT: – Veldig bra førsteomgang, sier sjeføkonomi Eika Gruppen, Jan L. Andreassen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Makro

– Veldig bra førsteomgang. Rentekutt er nødvendig, vil hjelpe husholdningene, men vil ikke nå frem til alle bedrifter, kommenterer sjeføkonom i Eika Gruppen, Jan L. Andreassen til Finansavisen.

Sjeføkonomen mener det må mer til.

– Det må større kutt til for at kassakredittrenter til skadeskutte bedrifter faller, sier Andreassen.

På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til én prosent. Banken kutter altså renten mellom to rentemøter.

«På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene», heter det i meldingen fra Norges Bank.

Fredag besluttet Finansdepartementet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til én prosent med umiddelbar virkning.

«Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av coronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang», heter det i pressemeldingen.

– Kuttet i motsyklisk kapitalbuffer er også meget fornuftig fordi bankene får større muligheter til å låne ut. Også her bør det kuttes mer ved høve, sier Andreassen.

jan l. andreassen
rentekutt
norges bank
Nyheter
Makro
Børs