Høyere handelsoverskudd – men coronaknekk for laksen

Fiskeeksporten til Kina stupte i februar.

CORONAKNEKK: Fiskeeksporten til Kina falt over 23 prosent i februar. Her fra SalMars foredlingsanlegg på Frøya.  Foto: NTB scanpix
Makro

Handelsoverskuddet i februar 2020 var på 18,3 milliarder kroner. Det er 28,5 prosent høyere enn i samme måned året før, viser foreløpige tall fra SSB.

Eksporten falt 1,3 prosent til 75,5 milliarder kroner, sammenlignet med februar 2019. Importen falt 8,1 prosent til 57,2 milliarder kroner.

Eksporten av råolje spratt opp 34,5 prosent til 24 milliarder kroner, mens naturgasseksporten stupte 37,7 prosent til 12,7 milliarder kroner.

SSB forklarer oppgangen i oljeeksporten med høyere volum, mens nedgangen i gasseksporten skyldes lavere priser.

Kina-knekk for laksen

Fastlandseksporten steg 1,4 prosent til 38,0 milliarder kroner.

Eksporten av fisk steg 1,3 milliarder og endte på 9,0 milliarder kroner. Men bak tallene ligger en nedgang i fiskeeksporten til Kina på 23,7 prosent til drøye 280 millioner kroner.

«Eksporten av fisk er rammet av coronavirusets spredning og tilhørende tiltak rundt om i verden. Fallet i oljeprisen henger trolig også sammen med situasjonen i den globale økonomien. For importen er det vanskeligere å se noen markant effekt», skriver SSB.

Les mer her.

Nyheter
Makro