Fra 500 til 1.600 millioner kroner over natten

Kraftig økte utgifter og reduserte oljeinntekter gjør at Norges Bank over natten mer enn tredobler de daglige kronekjøpene for Oljefondet.

Rett opp: Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank kjøper nå kroner som aldri før. Foto: Are Haram

Onsdag skrev Finansavisen at DNB Markets forventet økte kronekjøp for Oljefondet fra Norges Bank. Onsdag morgen kom bekreftelsen fra sentralbanken. Etter daglige kjøp på 500 millioner kroner etter nyttår, økte beløpet til hele 1,6 milliarder kroner daglig.

«Virusutbruddets effekter på norsk økonomi og tiltakene som gjennomføres for å begrense konsekvensene av det, medfører større utgifter og mindre inntekter for staten. Staten må derfor veksle om mer av petroleumsinntektene til kroner,» lyder Norges Banks forklaring.

Umiddelbar endring

Disse beløpene justeres fra tid til annen, i takt med økte eller reduserte kronebehov. Det normale er imidlertid at Norges Bank varsler endringer noen uker frem i tid, fra neste månedsskifte.

Dette brå skiftet i kronekjøpene gjelder umiddelbart. 

Det er også det største skiftet i Norges Banks kronekjøp eller -salg noensinne. Kronekjøp i denne størrelsesorden ut året vil gi det soleklart største samlede årsvolumet til nå.

Kronekjøpene gjøres ikke for å støtte kronekursen. Effekten av en kraftig økning i kjøpene er likevel normalt et visst løft når endringen publiseres. Det skjedde ikke onsdag.

Ingen kronekursterskel

Etter det ekstraordinære rentekuttet i forrige uke, spurte Finansavisen sentralbanksjef Øystein Olsen om kronen kunne bli så svak og kurssvekkelsen så sterk at det hindret Norges Banks handlingsrom.

– Det er veldig vanskelig å være bastant på det. Vi har ikke noe terskelnivå, det har jeg sagt mange ganger, sa Olsen.

– Men det er selvfølgelig slik at som sentralbank som søker stabilitet i økonomi og finansmarkeder, er vi bekymret for volatilitet i finansmarkedet, herunder kronemarkedet.

Oljeprisen dominerer

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets viste i et notat tirsdag til hva som er den viktigste driveren for kronekursen for tiden, det store fallet i oljeprisen. Først når oljeprisen har falt ferdig, kan kronepositive faktorer begynne å få tyngde. 

Fikk fort rett: Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets, spådde tirsdag økte kronekjøp. Foto: Iván Kverme

Den potensielt viktigste kronepositive faktoren kan vise seg å være en mer ekspansiv norsk finanspolitikk, tror Østnor.

Vanligvis ville en mer ekspansiv finanspolitikk være et tveegget sverd for kronekursen. Det gir isolert sett økt kroneetterspørsel, som trekker kronekursen opp, men kan oppfattes som uttrykk for svakere økonomi eller svakere økonomisk styring, som gjerne svekker kronekursen.

I dagens situasjon, der alle land øker sin stimulans betydelig, kan en kraftig motkonjunkturpolitikk i Norge tolkes positivt, tror Østnor, ved at det demonstrerer den særegent sterke finanspolitiske stillingen Norge er i.

.