– Markedet er ødelagt

– Vi ser bevegelser på skjermen, stort sett ned, men man får ikke gjort noe i markedene, sier Kjetil Martinsen, Swedbank.

Negativ spiral: Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank mener at man i praksis ikke får handlet kroner nå. Foto: Are Haram

– Våre tradere sier at kronemarkedet er helt ødelagt, sier rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

– Vi ser bevegelser på skjermen, stort sett ned, men man får ikke kjøpt eller solgt noe. Det er ingen som vet hva reell kurs egentlig er.  

– De trenger cash

Martinsen viser til at lange statsrenter nå stiger overalt. 

– Det skjer i Tyskland, USA, Norge, til og med i Japan. I utgangspunktet er det et positivt tegn, og vitner om tro på bedre stilling om ti års tid, sier han.

– Feil! Økte lange statsrenter skyldes bare at investorer må selge alt. De trenger cash. Når aksjer og obligasjoner er positivt korrelert, er man ille ute!

Dette fører til at alle volatilitetsmål stiger, slik at investorer må ta ned sin risiko.

– Det betyr økt flom ut, alle selger og man er i en negativ spiral, der fondene må selge seg enda mer ned, sier Martinsen.

– Og kronen er spesielt ille ute.

Verre enn rand

– Svekker ikke andre små valutaer seg også?

– Implisitt volatilitet i euro/kroner en uke frem er høyere enn i sør-afrikanske rand mot dollar. Det sier mye når volatiliteten er høyere i kroner enn i en fremvoksende valuta.

– Nå har kronen svekket seg 31 prosent siden nyttår. Under finanskrisen var svekkelsen på 25 prosent på det meste, sier Joachim Bernhardsen, Nordea Markets.

Helt unikt: Valutastrateg Joachim Bernhardsen og sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets, mener man ikke kan rasjonalisere det store kronestupet. Foto: Are Haram

– Det er vanskelig å rasjonalisere sånne bevegelser som vi har hatt siden i går, mener rente- og valutastrategen i Nordea Markets.

– Og når det først begynner, drar det med seg andre ting.

Torsdag morgen stod kronen i 12,85 mot euro og 11,78 mot dollar. Det er godt over 1 krone svakere enn onsdag midt på dagen.

– Kan reverseres

Driverne er det store fallet i oljeprisen og risikosentimentet i valutamarkedene.

– Ved like store kurssvekkelser tidligere, har kronen kommet tilbake til nivået før fallet?

– Ja, omtrent. Etter finanskrisen kom kronen ganske langt tilbake igjen. Det er ikke umulig at dette kan reverseres. 

– Har norske bedrifter nå begynt å avtale kontrakter utenom kroner, altså gjort avtaler for eksempel i euro seg imellom?

– Det har jeg ikke hørt, sier Bernhardsen.

Det har heller ikke Martinsen. Han viser likevel til eurokrisen:

– Da hørte man at fotballklubber og andre internasjonale virksomheter inngikk kontrakter i andre valutaer enn euro. Hvis det skjedde i Norge, ville det svekket tilliten til kronen ytterligere.

– Bra ESB-tiltak

Martinsen er positiv til ESBs ferskeste runde med tiltak fra onsdag kveld.

– De gjør det helt riktige og pøser på med det de har. Nå bruker ESB 1 billion euro på ett år.

Det setter ESB i stand til å kjøpe all ny statsgjeld som utstedes i eurosonen.

– Da hindrer de renteoppgang samtidig som medlemslandene må låne for å øke i finanspolitikken. 

Saudi/Russland avgjør

– Vil kronen styrke seg hvis oljeprisen snur opp?

– Vi har hatt dager med høyere oljepris uten kronekursutslag, sier Martinsen.

– Nå selger folk alt de har. Men hvis oljeprisen skulle stige på store nyheter, som at Russland og Saudi-Arabia ble enige, kunne det gitt utslag i kronen.