Krever at bankene ser gjennom kronekollapsen

Bankene må ikke stramme inn på lånebetingelsene som følge av kronekollapsen, krever Norsk Industri, og ber om statsstøtte på linje med hva EU jobber med.

BER BANKER BESINNE SEG: Bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde. Foto: NTB Scanpix

– «Korona-kursen» er svak, fastslår direktør Knut Sunde i Norsk Industri.

Han har ofte argumentert for en svakere krone, men nivået og styrken i fallet nå gjør ham ikke spesielt glad.

– Dette er bare kaos, sier han om den voldsomme kronesvekkelsen de siste dagene.

For flertallet av bedriftene er situasjonen svært, svært alvorlig. Tilstanden i industrien er vesentlig verre enn for få dager siden
Fra fersk Norsk Industri-undersøkelse

Tirsdag denne uken gjennomførte Norsk Industri en undersøkelse blant medlemsbedriftene og fikk 555 svar. 

«Bildet er nyansert, men for flertallet av bedriftene er situasjonen svært, svært alvorlig. Tilstanden i industrien er vesentlig verre enn for få dager siden,» heter det i oppsummeringen til Norsk Industri, skrevet på kvelden 17. mars.

Det er ikke for at bankene skal beholde det selv. Det er for å gi støtte til næringslivet.
Knut Sunde om myndighetenes støtte til bankene

– Det vi skal huske er at det der en del av industrien som går som vanlig, men deler er nede for telling eller i ferd med å gå ned for telling. På et eller annet tidspunkt vil den delen som går greit tjene på den svakere kronen. Men det skjer med en forsinkelse. Det er ikke sånn at vi jubler for dette, sier Sunde om det voldsomme fallet i kronekursen.

På det verste torsdag kostet dollaren over 12 kroner og euroen over 13 kroner, før tiltak fra Norges Bank styrket kronen noe. Men torsdag ettermiddag var kronen fortsatt svakere enn hva som inntil onsdag var historisk bunner for den norske kronen.

– Kan ikke legge bisarr kronekurs til grunn

Svekkelsen av kronen fikk dessuten noen banker allerede forrige uke til å ringe til bedrifter med valutalån med beskjed om at de måtte hoste opp mer sikkerhet.

– To bedrifter ringte til oss og var rimelig forbannet. Det skjedde allerede fredag forrige uke, sier Sunde.

– Bankene må ligge unna å forlange høyere sikkerhet på grunn av en bisarr kronekurs. De kan ikke legge den til grunn, krever han.

– Hvor lenge skal bankene gjøre det, mener du?

– Det er en grunn til at Finansdepartementet og Stortinget har kommet med likviditetspakker og tiltak for bankene. Det er ikke for at bankene skal beholde det selv. Det er for å gi støtte til næringslivet.

Ett av tre spørsmål i Norsk Industri-undersøkelsen handler om hvordan erfaringen med bankforbindelsen er så langt. De fleste, rundt 80 prosent, hadde ennå ikke vært i kontakt med banken, men svært mange var i ferd med å gjøre det i disse dager.

– Blant de 20 prosentene som hadde fått kontakt, var et klart flertall fornøyd, sier Sunde.

– Bankene er foroverlent og gir betalingsutsettelse.

De som ikke fornøyde med bankforbindelsen får ikke tak i den, eller opplever at banken driver som vanlig som om ingenting er hendt.

«Flere melder tydelig at bankforbindelsen ikke vil gi avdragsutsettelse og/eller strammer inne på betingelsene. Det er trist,» skriver Norsk Industri, som viser til en lang rekke problemer som bedriftene må håndtere (se tabell).

Problemene flertallet av Norsk Industris medlemmer må håndtere

* Noen har stoppet helt opp – alle eller tilnærmet alle er permitterte.

* Flere stopper til uka.

* Mange har 30-70 % permitterte – og ytterligere permitteringer varsles/er vedtatt.

* Kunder avlyser ordre/stopper.

* Kunder permitterer.

 * Kunder vil ikke ta mot varer

* Stopp hos kritiske underleverandører.

 * Ordreinngangen kollapser.

* Frykt for kollaps for dem som selger forbrukerorienterte industrivarer til butikker.

* Reiserestriksjoner hemmer, dels stopper bedriftene – både for egne servicefolk og prosjektarbeidere som skal til utenlandske kunder, og også for kritiske utenlandske leverandører og innleide medarbeidere som skal hit.

* Mange medarbeidere hjemme pga sykdom eller barn.

* Kundene betaler ikke lenger.

* Råvareleveransene fra utlandet er et problem.

* Flaskehals i logistikk betyr økte priser der.

Kilde: Norsk Industris fjerde analyse av coronakonsekvenser for norsk industri, gjennomført tirsdag 17. mars

Bedriftene som fortsatt går ganske bra produserer innen for eksempel samfunnskritiske områder (vann og avløp, sykehus), veibygging og næringsmidler. Men det er viktig at råvarene fortsatt kommer over grensene, understreker Sunde.

Statsstøtte à la EU

Norsk Industri ber regjeringen om statsstøtte på linje med hva EU nå jobber med.

EU-kommisjonen har sendt et forslag om kraftig utvidet adgang til statsstøtte til høring hos medlemslandene, og Norsk Industri regner med at det får full støtte eller blir utvidet.

Tiltakene omfatter:

1) direkte tilskudd og selektive skattefordeler, opp til 500.000 euro til enkeltbedrifter 

2) statsgarantier for lån til bedrifter fra banker 

3) subsidierte offentlige lån til bedrifter, og 

4) sikringstiltak for banker som kanaliserer støtte til realøkonomien.

«Norsk Industri legger til grunn at kommende strakstiltak inn mot industri og annet næringsliv tar høyde for at dette regelverket kommer innen kort tid. Og at vedtak for at dette også gjøres gjeldende for Norge som del av EØS, finner sted raskt,» skriver Norsk Industri i til regjeringen.

Vedtatt kutt i arbeidsgiveravgift

Norsk Industri foreslo også å fjerne arbeidsgiveravgift for perioden mars–april og en garantiordning for mer arbeidskapital, og ble delvis bønnhørt på det første punktet torsdag:

Stortinget vedtok å kutte arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng de neste to månedene.

«Dette er i tråd med rådene Norsk Industri fikk fra medlemmene på medlemsundersøkelsen tirsdag 17. mars, som vi oppsummerte i en analyse og sendte statsministeren samme kveld. Vi går nå i en fase der likviditetstiltak må kompletteres av reelle kostnadskutt», sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri i en uttalelse.

IKKE BARE LIKVIDITETSTILTAK: Reelle kostnadskutt må også til, ifølge adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: NTB Scanpix

Fredag 20. mars kommer nye tiltak fra regjeringen.