Tre års verdistigning tapt

Oljefondet er igjen over 10.000 milliarder kroner, men bare fordi kronekursen har stupt. I utenlandsk valuta har fondet tapt 2.327 milliarder kroner siden nyttår.

Fra rekord til stup: Oljefondets Yngve Slyngstad og Norges Banks Øystein Olsen har aldri sett større verdistigning enn i 2019, og aldri større stup enn de siste par månedene. Foto: Eivind Yggeseth

I forrige uke sank verdien av Oljefondet under 10.000 milliarder kroner igjen, etter å ha vært nær 11.000 få uker tidligere.

Siden har verdens børser fortsatt å blø, og toneangivende aksjeindekser er ned 20-30 prosent. S&P 500 har falt 25 prosent så langt i år. Dax-indeksen er ned 37 prosent. Nikkei er ned 30 prosent.

Det har kostet Oljefondet over 2.300 milliarder kroner fra nyttår. Verdien er tilbake på 2016-nivå.

«Løftet» av kronestupet

Likevel er verdien av Oljefondet igjen over 10.000 milliarder kroner. Årsaken er ene og alene stupet i kronekursen. Mot euro er kronen ned over 30 prosent, en klart større svekkelse enn på det verste under finanskrisen. 

Målt i utenlandsk kjøpekraft har fondet tapt over 2.300 milliarder kroner fra nyttår.

Over 1.600 milliarder kroner av dette er tap på dollarplasseringene. USA står for nær 40 prosent av aksjebeholdningen og over 45 prosent av obligasjonene. 

Tapene på europlasseringene utgjør over 760 milliarder kroner.

Plaster på såret?

Det faktiske tapet kan være noe mindre, hvis Oljefondet har klart å selge aksjer med spesielt stort kursfall, og samtidig har gått tyngre inn i aksjer med bedre utvikling.

Fondet har ved tidligere tiders markedsfall benyttet anledningen til å kjøpe seg opp.

Oljefondets aksjetap


Aksjebeholdning nyttårVerdi nåTapt
Dollar28402060780
Euro850640210
Pund630520110
Yen610440160
Sveitsiske franc34025090
Kinesiske yuan31023080
Kanadiske dollar16013030
Australske dollar14013020
Andre valutaer12701080190
Totalt715054801670
Milliarder kroner. Kilder: NBIM, Norges Bank, Finansavisens beregninger

Forutsatt at porteføljen grovt sett er uendret siden nyttår, og gitt at det også har vært lite tilført av ny kapital til nettokjøp, har dermed fondet tapt de tre siste årenes verdiøkning på få uker.

Tappes kraftig

Det ekstreme verdifallet kommer samtidig med at fondet, for første gang, tappes raskt for å finansiere alle krisetiltakene for norsk økonomi.

Norges Bank varslet tidligere i uken at kronekjøpene for Oljefondet mer enn tredobles, som er konsistent med at oljepengebruken øker med rundt 110 milliarder kroner. 

Dette er neppe det endelige tallet.

Intervenerer

Torsdag varslet Norges Bank mulige intervensjoner for å sikre kronen mot et for stort fall. Det slo ikke ut i noen umiddelbar kronestyrking.

Oljefondets obligasjonstap


Obligasjonsbeholdning nyttårVerdi nåTapt
Dollar000
Euro000
Pund000
Yen000
Sveitsiske franc000
Kinesiske yuan000
Kanadiske dollar000
Australske dollar000
Andre valutaer000
Totalt000
Milliarder kroner. Kilder: NBIM, Norges Bank, Finansavisens beregninger

Når, eller hvis, kronen styrker seg, vil det slå ut i at Oljefondets verdi, målt i norske kroner synker i takt. Enkelt sagt: Hvis kronen styrker seg med 10 prosent i gjennomsnitt mot andre valutaer, altså til litt under 11 mot dollar og rundt 11,70 mot euro, så synliggjøres rundt 1.000 milliarder kroner av det underliggende verditapet på grunn av raset på børsene i år.

Dette tapet reflekterer hvor mye mindre vi får kjøpt internasjonalt, når vi i stigende grad skal leve av Oljefondets avkastning.