BNP: -40 % i Kina i Q1, -14 % i USA i Q2

Kinas BNP faller 40 prosent i første kvartal, anslår J.P. Morgan, og med 14 prosent i USA og 22 prosent i eurosonen i andre kvartal.

SPÅR EPISK BNP-FALL: Bruce Kasman, sjeføkonom i J.P. Morgan.  Foto: Bloomberg

Overskriften til sjeføkonom Bruce Kasman og kolleger i J.P. Morgan er tittelen på en science fiction-film fra 1951: «The day the earth stood still» (det kom en remake i 2008).

Og stille står verden: Kinas økonomiske aktivitet kollapser i første kvartal, og det gjør den i eurosonen også. Hele verden opplever lavere vekst. USA og Europa overtar stafettpinnen i andre kvartal og sørger for to kvartaler med negativ BNP-vekst i verden.

Kollaps på kollaps

Anslagene er slik for de viktigste økonomiene i verden: 

* I første kvartal får Kina en BNP-vekst på minus 40,8 prosent, regnet som vekst fra kvartalet før omregnet til årlig rate. I eurosonen er fallet på 15 prosent og i USA på 4 prosent i kvartalet, regnet på samme måte. J.P. Morgan har ikke egne BNP-anslag for Norge.

* I andre kvartal får USA en BNP-vekst på minus 14 prosent og eurosonen på minus 22 prosent. Men Kina får en rekyl opp med en positiv vekst på hele 57,4 prosent.

Globalt BNP i 2020 er likevel bare ventet å falle med 1,1 prosent målt som gjennomsnitt for året, og STIGE med 0,5 prosent målt fra fjerde kvartal til fjerde kvartal.

Det skyldes en forventning om en rekyl også i land utenfor Kina/Øst-Asia fra tredje kvartal, med blant annet et oppsving i eurosonen på 45 prosent i tredje kvartal.

Rekyl i 2. halvår, hvis og om...

Prognoser er alltid usikre, og disse neppe mindre usikre enn andre.

«Vi ser for oss at aktiviteten spretter tilbake i andre halvår 2020, men det krever avtagende virusrestriksjoner og suksess i å begrense det økende stresset i kredittmarkedene,» skriver J.P. Morgan selv.

Vi bør stålsette oss for et urovekkende sett med nøkkeltall for mars og april
J.P. Morgan-analyse

Lettelser i krav om sosial distansering, suksessen i målrettede, koordinerte tiltak, og stadig mer finanspolitiske og pengepolitiske lettelser vil gi katalysatoren for oppsving senere i år, venter Bruce Kasman. I USA vil arbeidsledigheten stige fra under 4 prosent til 6,25 prosent, venter han.

Spådommene innebærer at vekstfallet i første halvår i USA og eurosonen er mye verre enn under finanskrisen rundt 2008 eller under eurokrisen fra 2010, påpeker den amerikanske banken.

«Vi bør stålsette oss for et urovekkende sett med nøkkeltall for mars og april,» konstaterer J.P.Morgan.

J.P. Morgans BNP-prognoser for 2020

BNP, %-endring, sesongjustert årlig rate

1Q2Q3Q4Q4Q/4Q
Globalt-12,0-1,219,14,30,5
Global ex. China-5,8-13,718,14,0-0,4
USA-4,0-14,08,04,0-1,9
Eurosonen-15,0-22,045,03,5-0,1
Japan-3,0-1,05,03,51,1
Storbritannia-10,0-30,050,02,5-0,8
Kina-40,857,423,95,55,1
Kilde: J.P. Morgan