– Norges Bank-kuttet måtte bare komme

– Det er mulig at dette er rentebunnen. Men Norges Bank kan gjøre ufattelig mye mer, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen etter kuttet til 0,25 prosent.

- NORGES BANK KAN ENNÅ GJØRE MER: Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.  Foto: NTB Scanpix

På et ekstraordinært møte 19. mars besluttet Norges Bank å redusere styringsrenten med 0,75 prosentenheter til 0,25 prosent, meldte Norges Bank fredag morgen. Beslutningen i komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet var enstemmig.

Etter rentekuttet fra 1,50 til 1 prosent forrige uke signaliserte sentralbanken at det kunne komme mer.

– Det måtte bare komme. Det var klart på søndag, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets. 

– Det er mulig at det er bunnen for renten. Bankene må ha noe å tjene penger på. 

Det betyr ikke at Norges Bank er ferdig, mener Andreassen.

– De kan gjøre ufattelig mye mer, sier han.

– De kan gjøre mer både kortsiktig og langsiktig når det gjelder lån til bankene. De har utvidet F-lånene. De kan gjøre en ny deal à la gullkortet med muligheter for sikkerhetsstillelese. 

Det gir bankene mulighet til å låne ut mens staten tar risikoen.

– I Norge er det staten som tar QE, på sett og vis, gjennom Statens obligasjonsfond, i alle fall når det gjelder det likviditetsmessige, sier Andreassen.

Kronemarked ute av balanse

Etter det voldsomme kronefallet natt fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen opplyste Norges Bank at den vurderer å intervenere gjennom å kjøpe kroner, og utvidet også F-lånene til bankene. Tiltakene ser ut til virke, mener Andreassen.

– Det var et marked som var helt ute av balanse. Det som skjedde onsdag ettermiddag og natt til torsdag var kursfall på 10 prosent, sier han.

– Jeg har fire modeller. To av dem er ganske spot on på kronekursen, de andre sier at den er noe for svak. Kronen skal ikke til 15 mot euro, i alle fall ikke nå. Inntil onsdag ettermiddag var det ikke noe spesielt med kronekursen. Australske dollar hadde gått likt .

Andreassen ser ingen grunn til å søke etter innenlandske forklaringer på at kronekursen har falt. 

– Vi får ikke noe kronerally før oljeprisen går opp.