– Alt avhenger av dollarlikviditeten

For at Norges Bank skal oppnå lavere utlånsrenter i Norge, hjelper rentekuttet bare litt. Resten avgjøres av dollarlikviditeten, mener Nordea Markets

Lite gjennomslag? Analytiker Dane Cekov og rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets tror Norges Bank skal slite med å få pengemarkedet og bankene til å følge styringsrenten ned. Foto: Are Haram

«Norges Bank vil løpende vurdere tiltak for å sikre at styringsrenten får gjennomslag til pengemarkedsrenten,» skriver Norges Bank i pressemeldingen om fredagens rentekutt på 75 basispunkter til 0,25 prosent.

Med andre ord: Hensikten med rentekuttet er å få ned lånekostnadene for norske bedrifter og husholdninger, men det er ingen automatikk i at disse utlånsrentene senkes tilsvarende når styringsrenten kuttes.

Fredag ble tremåneders Nibor, den mest sentrale pengemarkedsrenten, notert til 1,12 prosent, ned 23 basispunkter fra torsdag.

To tredjedeler av Norges Bank-kuttet har dermed så langt ikke slått gjennom i markedsrentene

Dollar avgjør

– Dette handler mye om dollarpremien, sier rente- og valutastrateg Lars Mouland i Nordea Markets om utsiktene til å få norske pengemarkedsrenter ned.

– Men situasjonen nå er ikke sammenlignbar med finanskrisen, da dollarpremien var på 200 basispunkter. Nå er den på 100, sier han.

– Det ser ut som Nibor kan falle 20-25 basispunkter fredag, hvorav minst tre fjerdedeler av bevegelsen kan tilskrives en bedring i det amerikanske pengemarkedet, sa Mouland fredag formiddag.

Under finanskrisen ga Norges Bank dollarlån direkte til bedriftene for å avhjelpe situasjonen. Denne gangen har Fed så sent som torsdag kommet med stadig nye tiltak for å bedre likviditeten. Dessuten inngikk Fed avtaler om dollartilgang med Norges Bank, Riksbanken og et knippe andre sentralbanker. Dette hjelper, tror Mouland.

– Også Norges Banks F-lån hjelper. Gitt dollarsituasjonen er Nibor-renten nå litt lavere enn “normalt”.

Var priset inn

– Hva kan Norges Bank gjøre ekstra for å sikre at markedsrentene følger styringsrenten ned?

– Dette rentekuttet var fullt ut priset inn, så det betyr ikke stort i seg selv. Men hvis rentekuttet ikke hadde kommet, kunne Nibor steget, understreker Mouland.

– Om dette ikke er nok, tipper jeg at Norges Bank tilbyr dollarlikviditet til bedriftene direkte, som en slags F-lån i dollar.

Et kutt til

Norges Bank viser i pressemeldingen til at det kan komme et rentekutt til. Nordea Markets tror ikke at Norges Bank ender på negativ styringsrente.

– Om markedet treffer med prisingen, så skal Nibor ned, supplerer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Basert på FRA-prisingen, skal Nibor ned til 0,6 prosent, sier han.

Til sammenligning var tremåneders Nibor fastsatt på 1,35 prosent torsdag. 

Fredag sank nivået til 1,12 prosent, altså ned 23 basispunkter.

Om markedsprisingen i FRA-rentene slår til, betyr det at bankene kan senke sine utlånsrenter senket med omtrent 0,6 prosentpoeng, om bankene våger å holde seg på dagens rentemarginer.