31.100 nye søknader om dagpenger

Foto: NTB scanpix

I løpet av gårsdagen mottok NAV 31.100 nye søknader om dagpenger. 28.700 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

Dermed har antallet søknader vært noe fallende de siste dagene. Toppen ble nådd tirsdag da 63.680 søkte om dagpenger på én og samme dag.

De siste åtte dagene, etter at regjeringen innførte strenge tiltak mot å bekjempe coronaviruset, har det totalt kommet inn 185.300 søknader om dagpenger. 171.600 av dem gjelder permittering.