Ledigheten i Tyskland kan i verste fall overstige 3 millioner

Forskningsinstitutt mener antallet i verste fall kan overstige 3 millioner.

CORONA: Folk holder avstand til hverandre i køen inn til en frukt- og grønnsaksforhandler i Berlin. Foto: NTB Scanpix

Arbeidsledigheten i Tyskland kan i år passere 3 millioner mennesker dersom coronaviruset utløser en alvorlig krise i landet, melder Reuters og viser til en analyse fra arbeidsmarkedsforskningsinstituttet IAB.

Instituttets estimat ved en mildere coronakrise tilsier en ledighetsvekst på 90.000 personer til 2,356 millioner personer.

Videre estimerer IAB at Tysklands produksjon av varer og tjenester kan krympe med 2 prosent i år som følge av coronaviruset.

I prognosene tar instituttet høyde for at deler av den tyske økonomien vil bli stengt ned for en periode på seks uker og at en normaliseringsperiode vil være like lang.