Bruker 111 milliarder ekstra fra Oljefondet

Ekstra tiltak mot coronaproblemene koster 66 milliarder kroner. I tillegg kommer 45 milliarder i tapte inntekter og økte utgifter.

Saftig regning: Corona-tiltakene fra Jan Tore Sanner og Erna Solberg vil kreve 111 milliarder ekstra oljekroner og samfunnets totale kostnad er 280 milliarder kroner så langt.  Foto: Are Haram

Ifølge Finansdepartementet koster coronaproblemene så langt 280 milliarder kroner i økte utgifter og redusert verdiskapning. Dette tilsvarer 47 prosent av samlet verdiskapning i fastlandsbedriftene i et normalkvartal.

De politiske tiltakene som er foreslått og innført betyr 111 milliarder kroner i økt pengebruk fra Oljefondet.

Vekst: Minus 1 prosent

Finansdepartementet anslår at aktiviteten i Fastlands-Norge synker 15-20 prosent den nærmeste tiden.

Veksten i fastlands-BNP for 2020 anslås nå til minus 1 prosent, 3,5 prosentpoeng svakere enn Finansdepartementets tidligere anslag. 

Effekten av smitteverntiltak, herunder hjemmekontor og karantene, tilsvarer 2,75-3 prosentpoeng av vekstfallet.

Her har pengene gått

Kompensasjon bedrifter 24,5

Kompensasjon personer 18,1

Styrking helsesektoren, kommuner og Nav 0,6

Øvrig kompensasjon 4,6

Luftfart 8,7

Tapsavsetning, lånegarantier bankene 10,0

Sum tiltak 66,3

Reduserte skatteinntekter, økte trygdeutgifter 45

Total sum 111,2

Mrd. kr. Kilde: Finansdepartementet

Tar 90 prosent

Lån til små og mellomstore bedrifter dekkes av en statsgaranti på 90 prosent.

Garantirammen anslås til 50 milliarder kroner, og kommer i tillegg til Statens obligasjonsfond.

Garantien gjelder lån inntil 50 millioner kroner pr. bedrift og har maksimal løpetid på 3 år. Garantien gjelder kun lån som innvilges fra nå av og frem til 1. juni.

Staten tar 90 prosent og banken 10 prosent av eventuelle tap.

Rammen fordeles etter bankenes markedsandeler i SMB-markedet.