Dobling av permitteringene på én uke

– Det finnes ikke virkemidler som løser dette, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. – Det viktigste er rask gjennomføring av tiltakene.

– Forferdelig ille: NHO-sjef Ole Erik Almlid tror ikke det finnes virkemidler som kunne hindret utslagene av coronakrisen. Sjeføkonom Øystein Dørum i forgrunnen. Foto: Are Haram

NHOs medlemsundersøkelse viser en svært rask forverring på bare én uke. 

– Dette er dramatiske tall, og noe vi aldri før har opplevd, sier Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO.

Andelen av bedriftene som har permittert er fordoblet til 50 prosent den siste uken. Hele 77 prosent av bedriftene vurderer ytterligere permitteringer.

– Vil bli forferdelig ille

– Hvor godt treffer virkemidlene som har kommet til nå?

– Det finnes ikke virkemidler som kan løse denne situasjonen godt nok, mener Almlid.

– Men jeg vil gi honnør til Stortinget og regjeringen, som kommer med nye løsninger nesten daglig. Likevel vil det bli forferdelig ille før det blir bedre.

I tillegg til avgiftsgrep og annet som sikrer at bedriftene får beholde mer av kapitalen og tiltak for bedre likviditet, er Almlid særlig glad for at det ikke er innført restriksjoner på adgangen til å betale utbytte.

– Det gjør at kapitalen kan strømme dit den skal.

– Likviditet til alle

– Hva står øverst på ønskelisten fremover?

– Det viktigste er at det som er vedtatt også blir raskt gjennomført. Bedriftene må ha bedre likviditet raskt!

Almlid mener at også SMB-bedrifter uten lån må sikres bedre likviditet. Fredag kom regjeringen med garantiordningen for SMB-bedrifter med lån, men dette når ikke alle. 

– Og så er det viktig å holde de store bedriftene i gang, slik at hjulene ruller og verdikjedene ikke stanser opp. 

Ikke rentekrav uansett

Norges Bank har kuttet styringsrenten to ganger til 0,25 prosent. Det er forventet at bare deler av rentekuttet slår gjennom i pengemarkedet, som langt på vei bestemmer bankenes utlånsrenter.

– Forventer NHO at bankene kutter sine utlånsrenter også om pengemarkedsrenten ikke følger styringsrenten ned?

– Vi må ha forståelse for at bankene balanserer hensynene og håndterer dette riktig. Vi forventer at utlånsrentene blir senket, men jeg tror bankene vil vurdere dette riktig, sier Almlid. 

– Det er viktig også at vi beholder sunne banker. 

Oppsigelser neste

NHOs medlemsundersøkelse bekrefter at situasjonen er verst i reiseliv, der 87 prosent allerede har permittert.

Blant bedriftene vurderer 28 prosent nedbemanninger, mens like mange har likviditetsproblemer.

NHO mener at situasjonen nå er prekær i nesten alle bransjer og i hele landet. Mer enn fire av fem bedrifter merker redusert etterspørsel. 61 prosent av bedriftene opplever forsinkelser eller problemer med sine leveranser. Hver fjerde bedrift har permittert nesten hele staben (mer enn 75 prosent av de ansatte).

Antallet bedrifter med så store likviditetsproblemer at de sliter med å betale regningene er fortsatt lavt. Bare 29 prosent av bedriftene har slike problemer.