SEB: En dyp økonomisk resesjon er uunngåelig

Prognosesjef i SEB, Håkan Frisén, mener det meste indikerer at det er i andre kvartal den virkelig dramatiske økonomiske nedgangen vil skje.

CORONAKRISE: Spredningen av coronaviruset fortsetter å prege hverdagen til de fleste europeere. Her fra en lekeplass i Paris. Foto: NTB Scanpix

Coronapandemien har raskt endret økonomiske prognoser. På grunn av nedstenginger over hele verden, er en dypøkonomisk resesjon nå uunngåelig, skriver prognosesjef i SEB, Håkan Frisén, i en rapport.

«De tre siste ukene av første kvartal vil sette sine spor, men det meste indikerer at det er i andre kvartal den virkelig dramatiske nedgangen vil skje», skriver Frisén, og påpeker at hvor dyp nedturen blir i perioden, vil være avgjørende for den samlede prognosesituasjonen og hvor dramatisk nedgangen vil bli på helårsbasis.

Brattere nedgang

Prognosesjefen trekker frem at økonomer nå snakker om BNP-fall på 5-7 prosent i andre kvartal, sesongjustert kvartal over kvartal.

«Målt på den amerikanske måten, med bruk av «årlige» kvartalsvise tall, ville vi sett et BNP-fall på 20-30 prosent. Det er en betydelig brattere nedgang enn vi så i den verste perioden av Lehman-krisen», skriver han.

Hva som vil skje etter denne dype økonomiske nedgangen, mener han vil avhenge av en rekke faktorer.

«Den fremtidige spredningen av Covid-19 vil naturlig nok være viktig, men offentlige beslutningstakere og politiske ledere vil kontinuerlig møte beslutninger rundt omfanget av nedstengingene. Selv om medisinske hensyn vil forbli essensielle, vil det være vanskelig p ikke veie inn konsekvensene av den økonomiske og sosiale utviklingen, som inkluderer økende risiko for sammenbrudd og kollaps på noen områder», skriver hna.

Hovedscenariet

SEBs hovedscenariet er at BNP i 36 OECD-land vil falle med 2,5 prosent i 2020. Det tilsvarer en nedjustering på rundt 4 prosentpoeng sammenlignet med prognosene fra februar

Prognosesjefen påpeker at scenariet er basert på antagelsen om at situasjonen til en viss grad vil begynne å normalisere seg midt i andre kvartal.

«Den påfølgende bedringen vil komme gradvis med en vekst i BNP til 3,5 prosent i 2021. Arbeidsledigheten vil vokse langt over de siste årenes nivåer», fortsetter Frisén.

Han påpeker at til tross for innsatsen som nå gjøres blant virksomheter for å beholde ansatte, vil arbeidsledigheten øke betydelig det kommende året.

«I USA vil arbeidsledigheten klatre fra dagens 3,5 prosent til rundt 7-8 prosent noen måneder inn i 2021, og så begynne å falle. I Europa vil oppgangen være noe mildere, i tråd med historiske mønstre», skriver Frisén.