Taper 2 prosent BNP-vekst pr. måned

Finansdepartementet anslår at fastlands-BNP kan falle med 1 prosent i år. DNB Markets kommer til alt mellom 0,3 og 4,3 prosent.

Kraftig BNP-fall: Beregningene fra seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets viser tidenes største BNP-fall hvis krisen varer litt. Foto: Eivind Yggeseth

Det avgjørende for norsk BNP-utvikling i år er hvor lenge coronaviruset holder Norge på «halv maskin».

«I noen bransjer er aktiviteten nesten helt stengt ned, mens andre går for full maskin», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i et notat om de økonomiske konsekvensene av coronakrisen.

Han har lagt inn ulike grader av stenging for ulike sektorer i norsk økonomi for å få et anslag på hva oppbremsingen kommer til å koste. 

Flere bransjer har tilnærmet null aktivitet, som servering og hoteller, reiseliv og kultur/underholdning. Andre har mer eller mindre normal aktivitet, som finansbransjen, byggenæringen og eiendomsforvaltning.

Verste BNP-fall

Disse beregningene viser at årets vekst i fastlands-BNP faller med rundt 2 prosent for hver måned tiltakene varer. Når utgangspunktet var utsikter til en fastlandsvekst på rundt 2 prosent, betyr det at en krise som går over etter 1 måned gir omtrent nullvekst i Norge. 

Varer krisen i tre måneder på dagens nivå, faller BNP med over 4 prosent i år. 

Under finanskrisen falt BNP med 1,8 prosent i 2009. Resesjonen i 1987/88 var verre, og ga et fall i fastlands-BNP på 2,7 prosent.

Aktivitetsfall

BransjeProsent av normal aktivitet1 måned2 måneder3 måneder
Industri385,210,315,5
Bygg801,73,35
Detaljhandel504,28,312,5
Transport utenom sjøfart08,316,725
Hotell og restaurant08,316,725
Eiendomsbransjen702,557,5
Underholdning, kunst08,316,725
Finans801,73,35

Total fastlandsvekst, prosent
-0,3-2,3-4,3
Prosentvis utslag i verdiskapning avhengig av varighet. Kilde: DNB Markets