Nøkkeltall fra Europa og Asia faller kraftig

PMI-tallene viser markant nedgang i markedene både i Frankrike, Tyskland og Japan.

Illustrasjonsfoto. Foto: NTB Scanpix

Ferske tall fra både Frankrike og Japan viser markant nedgang i innkjøpssjefenes forventningsindeks – PMI. De sammenstilte tallene fra Frankrike har falt så mye som 45 prosent. Effekten av coronaviruset gir utslag i disse tallene.

PMI-tallene tar utgangspunkt i 50 – er indeksen over 50 er det økende aktivitet i markedet; er det under er det tilbakegang. Midt på står markedet stille fra foregående måned.

Europa

Foreløpige sammenstilte tall viser at innkjøpssjefenes forventningsindeks i euroområdet var 31,4 i mars, mot 51,6 foregående måned.

På forhånd var det ventet en indeks på 37,8 poeng, ifølge Direkt Makro. For industrisektoren var PMI 44,8 i perioden, og mot ventet 39,0. For tjenestesektoren var tallene 28,4 i mars, mot ventet 38,1.

Frankrike

Frankrikes foreløpige tall i tjenestesektoren går drastisk tilbake fra 52,5 poeng til 29 poeng. Nedgangen kommer tydeligvis overraskende på markedet da antall poeng ventet var 39,8.

Industritallene i Frankrike var opp 42,0 mot ventet 40. Februar viste 49,8 poeng. Den sammenstilte indeksen var på 30,2 poeng i mars, mot 52 poeng i foregående måned.

Tyskland

Andre tall fra Europa viser også nedgang. Tysklands forventede tall var på 37,2 poeng mot ventet 40,6. Foregående måned viste 50,7.

Også her viser industrisektoren en oppgang mot ventet resultat. Ventet var 39,6, mens det endte på 45,7.

Japan

Japans foreløpige tall i tjenestesektoren går ytterligere tilbake fra forrige måned. I mars falt indeksen til 32,7 mot 46,7 i forrige måned. Industrien falt til 44,8 inneværende måned, fra 47,6 i forrige måned, viser tall fra Direkt Makro.

Den sammenstilte indeksen faller dermed fra 47 helt ned til 35,8 og viser markant tilbakegang.