Norsk Industri: Mange banker forstår ikke statens krisepakker

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri Foto: NTB Scanpix

En rekke bedrifter oppgir at banken deres sier at den ikke vet hva som ligger i statens krisepakker, ifølge Norsk Industris medlemsundersøkelse.

En rapport om undersøkelsen ble lagt fram tirsdag ettermiddag.

Drøyt to tredeler av medlemmene er fornøyd med sin bankforbindelse, mens en tredel er misfornøyd.

– Av disse viser flertallet til at banken sier den ikke vet hva som ligger i statens krisepakker (d.v.s garantiordningen), og at banken vil forstå mer av konsekvensene (for banken) før kunden får svar. Flere er tydelige på at bankforbindelsen ennå ikke har svart, er uklare i sin tilbakemelding eller også er klare på at de ikke vil bidra, heter det i rapporten.