Norges Bank vil presse ned markedsrenten

Kuttene i styringsrenten presset ikke markedsrenten mye ned. Derfor tilbyr Norges Bank nå bankene lån i dollar.

Pøser ut: Kraftig utvidede F-lån i kroner får nå følge av lån direkte i dollar fra Øystein Olsen og Norges Bank. Foto: Are Haram

Tirsdag kveld kom Norges Bank med meldingen norske økonomer håpet på: Bedriftene vil få lån i dollar direkte.

Grepet er særlig ment å presse markedsrentene ned. Norske markedsrenter har falt, men ikke i nærheten av i takt med kuttene i styringsrenten. Årsaken er at Nibor-renten langt på vei er prisen på dollarlikviditet, og ikke en skyggepris av styringsrenten styrt av norske forhold. 

Torsdag i forrige uke inngikk Fed swap-linjer med Norges Bank, Riksbanken og et knippe banker til for å avhjelpe nettopp dollartørken.

– Effektivt på Nibor

«Norges Bank har åpnet dollar-swap-linje med Fed, men denne er ennå ikke tilbudt bankene. Når det skjer, vil det være effektivt på Nibor», sa rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank til Finansavisen mandag. 

Etter Norges Banks rentekutt på 75 basispunkter fredag, falt tremåneders Nibor bare med rundt 25 basispunkter samme dag. 

Gitt den globale etterspørselen etter dollar under krisen, er det dermed begrenset hvor langt ned Norges Bank klarer å presse norske markedsrenter uten nye tiltak.

Sammen med rentekuttet varslet Norges Bank at tiltak vil bli vurdert hvis markedsrenten ikke faller tilstrekkelig. Sentralbanken har til nå ikke besvart Finansavisens spørsmål om hvilke typer grep som kunne være aktuelle. 

Tirsdag kveld kom (deler av) svaret.

Massivt med likviditet

Nå kan norske banker by på F-lån i dollar, i tillegg til forrige ukes kraftige utvidelse av F-lån i norske kroner.  Resultatet vil være både økt likviditet generelt, og en bakvei rundt renteproblemene som skyldes knapphet på dollarlikviditet spesielt.

Norges Bank varsler at første auksjon vil finne sted på torsdag. Maksimal tildeling er 5 milliarder dollar og løpetiden vil være tre måneder. 

Også Riksbanken og Danmarks Nationalbank legger ut dollarlån torsdag.