Vil hindre full håndverkerkrise

– Nå er dette et motkonjunkturtiltak, sier Nelfo-topp Tore Strandskog om forslaget som tidligere var ment å hindre svart arbeid.

TRENGER LØFT: Nelfo vil sikre håndverkere gjennom skattefradrag for oppussing av private boliger. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

NHO-foreningen Nelfo vil ha skattefradrag for oppussing av private hjem inn i regjeringens neste krisepakke, som lanseres fredag.

– Signalene er gjennomgående positive fra borgerlig side. Den største opponenten er uansett Finansdepartementet, som har en grunnholdning om at slike fradrag ikke er bra, mener Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo.

Forslaget om såkalt ROT-fradrag går ut på at husholdningene får skattefradrag for utgifter til rehabilitering, oppussing og tilbygg i private hjem. I Sverige er det årlige fradragstaket satt til 50.000 kroner, og fradraget gis kun for arbeidskostnadene, ikke materialkjøp.

MOTKONJUNKTUR: Tore Strandskog i Nelfo mener ROT-fradrag kan dempe mye av nedturen for håndverksbedriftene. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Nelfo organiserer elektro-, ekom- og heisbedrifter i Norge og har 1.700 medlemsbedrifter med 27.000 årsverk.

Mot svart arbeid

Tidligere forsøk på å innføre et ROT-fradrag i Norge har i hovedsak vært vinklet på kampen mot svart arbeid.

– Nå er situasjonen endret. Nå er dette et motkonjunkturtiltak, mener Strandskog.

Han viser til at det svenske tilsvarende fradraget opprinnelig ble foreslått av fagbevegelsen under nedturen i 1992/93. Det ble senere fjernet da konjunkturene bedret seg, og så gjeninnført som et motkonjunkturtiltak i forbindelse med finanskrisen.

– Det er de mindre bedriftene, som særlig er rettet inn mot servicemarkedet, som så langt er spesielt rammet av coronanedturen. Servicemarkedet er normalt på flere milliarder kroner, men er nå i ferd med å tørke inn. Halvparten av bedriftene vurderer permitteringer, og få tar nå inn lærlinger, sier Strandskog.

– Innen prosjektmarkedet går det foreløpig bedre.

Halvparten har permittert

Strandskog viser til at 95 prosent av Nelfo-bedriftene opplever redusert etterspørsel og kanselleringer. Halvparten har allerede permittert.

Han tror at et ROT-fradrag langt på vei kan kompensere for fallet i etterspørsel til nå. I så fall kan det bety en meromsetning på 3-4 milliarder kroner og 1.500-2.000 flere i arbeid enn uten tiltaket blant Nelfos bedrifter alene.

Må kunne reverseres

– Hvis dette er et motkonjunkturtiltak, er Nelfo da innstilt på å fjerne ROT-fradraget når eller hvis økonomien er normalisert igjen?

– Ja, jeg er ikke «katolsk» på at dette skal være evigvarende. Men nå er et slikt fradrag riktig.

– Finansdepartementet anslo i 2014 provenyvirkningene av et slikt fradrag til 8 milliarder kroner. Er dette fortsatt dekkende?

– Finansdepartementet undervurderte økte inntekter fra moms, arbeidsgiveravgift og skatt på lønn, som vil gi betydelige provenyinntekter, og spesielt vil det være gyldig nå som alternativet er permittering og oppsigelse, med utgifter for staten.

– I departementets utredning er effekter av at svart arbeid blir hvitt med i anslaget på 8 milliarder kroner?

– Dette anslaget mener vi også er for lavt fra departementet. FAFO-studier viser en andel svart arbeid på opptil 35 prosent i enkelte bransjer. I tekniske sektorer er andelen lavere, trolig 7-8 prosent.

Mangler ikke utlendinger

– Nå er store deler av den utenlandske arbeidskraften tilbake i hjemlandene. Ville Nelfo-bedriftene klare å levere hvis oppdragsmengden økte?

– Ja. Innen prosjekter er det en viss andel utenlandsk arbeidskraft, men andelen er lav i servicemarkedet.

– Dere foreslår at fradraget skal tre i kraft 1. april, nesten to uker før nedstengningen av Norge tidligst oppheves?

– I praksis vil dette trolig ha størst effekt når nedstengningen er over, for å bidra til å løfte aktiviteten opp igjen. Men det er allerede nå fullt mulig å ta hjem en håndverker for å utføre installasjoner og service. Følger man enkle og gode regler for smittehåndtering, er ikke dette noe problem.